روی خط خبر

  • javadieh
  • درد و دوا تیر و هدف مولا علی جان :: جـــوادیـــه

منبع: javadieh
امتیاز: 5 5

درد و دوا تیر و هدف مولا علی جان :: جـــوادیـــه از وبلاگ جـــوادیـــه javadieh

درد و دوا تیر و هدف مولا علی جان :: جـــوادیـــه

درد و دوا ، تیر و هدف مولا علی جان مولودی (سرود) – ولادت حضرت علی (علیه السلام) 1392 ادامه مطلب

درد و دوا ، تیر و هدف مولا علی جاندرد و دوا ، تیر و هدف ، مولا علی جانشیر خدا ، شاه نجف ، مولا علی جانسرور و سردار ، علیدلبر و دلدار ، علیمونس و غمخوار ، علییار گنهکار ، علیساقی و سردار ، علیطبیب بیمار ، علیکلید اسرار ، علیأباالعلمدار ، علیشد نجفت در دو جهان نقطه ی پرگارعالم امکان به کفت حیدر کرارفاش بگو ای که شدی بنده ی اللهأشهد أنَّ علیاً ولی اللهدست تو بر دست نبّی ، مولا علی جانأباالحسین و زینبی ، مولا علی جانعالی و اعلاء ، علیوالی و والا ، علییکه و یکتا ، علییا علی مولا ، علیحقاً حقا ، علیساقی و سقا ، علیصاحب دلها ، علیشافع عقبا ، علیای که خدا داده به تو هستیِ خود راهستی هر کیست به جز حضرت زهرافاش بگو ای که شدی بنده ی اللهأشهد أنَّ علیاً ولی اللهسعی و صفا ، حج کبیر ، مولا علی جاننور خدا ، ماه غدیر ، مولا علی جانمیر و دلاور ، علیقدرت لشکر ، علیمونس کوثر ، علیقدرت داور ، علیساقی و ساغر ، علیاول و آخر ، علیبر همه دلبر ، علیناجی قنبر ، علیدست خدا هست چو در دست پیمبربَه چه دل انگیز شده عرصه ی محشرفاش بگو ای که شدی بنده ی اللهأشهد أنَّ علیاً ولی اللهدانلود صـوت

در صورتیکه پست با عنوان درد و دوا تیر و هدف مولا علی جان :: جـــوادیـــه دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.