روی خط خبر

منبع: iyilik
امتیاز: 5 5

مهر بورزید از وبلاگ 👑 مهربانی 👑 iyilik

مهر بورزید

 نزنید سنگ به گنجشک پر گنجشک قشنگ است  پر پروانه ببوسید پر پروانه قشنگ است نسترن را بشناسید ،یاس را لمس کنید ، به خدا لاله قشنگ است... همه جا مست بخندید همه جا عشق بورزید  سینه با عشق قشنگ است ... بشناسید خدا را هر کجا یاد خداست  سقف آن خانه قشنگ است...   

نزنید سنگ به گنجشک پر گنجشک قشنگ است پر پروانه ببوسید پر پروانه قشنگ استنسترن را بشناسید ،یاس را لمس کنید ،به خدا لاله قشنگ است...همه جا مست بخندید همه جا عشق بورزید سینه با عشق قشنگ است ...بشناسید خدا را هر کجا یاد خداست سقف آن خانه قشنگ است...

در صورتیکه پست با عنوان مهر بورزید دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×