روی خط خبر

  • iranianfolk
  • فلکلور مازندرانی - مه دل تنگه هوای برمه دارمه بی قراری کمبه

منبع: iranianfolk
امتیاز: 5 5

فلکلور مازندرانی - مه دل تنگه هوای برمه دارمه بی قراری کمبه از وبلاگ فلکلور مازندرانی iranianfolk

فلکلور مازندرانی - مه دل تنگه هوای برمه دارمه بی قراری کمبه

مه دل تنگه هوای برمه دارمه بی قراری کمبهلته لتکا ره ک سر برمه کارمه بی قراری کمبهز که زاری کمبه کمه نوازش بی قراری کمبهغریب و اشنا ره برمه یارمه بی قراری کمبه دل بی قراره بی قراری کمبهبلا دکته دل ندارنه چاره بی قراری کمبهشو تا صواحی برمه زاری کمبهای مه دل سروشته بی قراری کمبهپای غم سوی لمپا ره دکوشته بی قراری کمبهشو تا صواحی برمه زاری کمبه  

مه دل تنگه هوای برمه دارمه بی قراری کمبهلته لتکا ره ک سر برمه کارمه بی قراری کمبهز که زاری کمبه کمه نوازش بی قراری کمبهغریب و اشنا ره برمه یارمه بی قراری کمبهدل بی قراره بی قراری کمبهبلا دکته دل ندارنه چاره بی قراری کمبهشو تا صواحی برمه زاری کمبهای مه دل سروشته بی قراری کمبهپای غم سوی لمپا ره دکوشته بی قراری کمبهشو تا صواحی برمه زاری کمبه

در صورتیکه پست با عنوان فلکلور مازندرانی - مه دل تنگه هوای برمه دارمه بی قراری کمبه دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.