روی خط خبر

منبع: iranianfolk
امتیاز: 5 5

فلکلور مازندرانی - از وبلاگ فلکلور مازندرانی iranianfolk

فلکلور مازندرانی -

بهار بمو بهار تتی درنهپیغوم هادین که سال چی درنهونوشه نوج بزو ویشار بییهککی مال لم تن سوار بئیه    

بهاره آی بهاره آی بهارهونوشه مشتلق چی بهارهحلی دار اسپه پیرن تن دکردهعمو نوروز همه ره ونگ هاکردهپرس خوب و هنیشتن دیگه بسههلو دار تتی صورتی دوسهبهاره آی بهاره آی بهارهونوشه مشتلق چی بهارهبلبل خونه بهاره نو ره دارمیلتکاسر ونوشه بو ره دارمیتپه سر اوجی و زنگنه بوئهکیله سر بور بوین نعنای بوئهبهاره آی بهاره آی بهارهونوشه مشتلق چی بهارههفتا سین رج وونه سفره میونسره سر انه اتا خله مهونخوش بمونی شمه بهار مبارکسلامتی دارین خار خار مبارکبهاره آی بهاره آی بهارهسر بزن اون مریضی که نخارهوچون ره چه شادی کنهکلک سر جمع بئینه بازی کنهعلف ذوق کنه گل ور بئیتهپاپلی اینجه اونجه پر بئیتهبهاره آی بهاره آی بهارهونوشه مشتلق چی بهارهالهی هیچ دلی ناخش نباشهخر و خشی همه وسه دواشهبهار 98 ره دارمیخشالمی غم و غرصه ندارمیزاهدی راه دکف ته راه زیادهچش به راه محلنه ته خانوادهبهاره آی بهاره آی بهارهونوشه مشتلق چی بهاره

در صورتیکه پست با عنوان فلکلور مازندرانی - دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.