روی خط خبر

  • iranianfolk
  • فلکلور مازندرانی - مه دل ره غم بییته غم بییته، درد و دل بلاره

منبع: iranianfolk
امتیاز: 5 5

فلکلور مازندرانی - مه دل ره غم بییته غم بییته، درد و دل بلاره از وبلاگ فلکلور مازندرانی iranianfolk

فلکلور مازندرانی - مه دل ره غم بییته غم بییته، درد و دل بلاره

مه دل ره غم بییته غم بییته، درد و دل بلارهافرا دار بیمه و بییمه پیته، درد و دل بلارهمه دل ره ناله همدم بییته، درد و دل بلارهبورم سرکو بوارم ابر واری، درد و دل بلارهکجه بورم ته چش ره نم بییته، درد و دل بلاره مسلمانون مه دل به فکر یاره، درد و دل بلارهمه دل شو تا صواحی بی قراره، درد و دل بلارهغم و غرصه مه دل سر سواره، درد و دل بلارهغرصه دارمبه من خروار به خروار، درد و دل بلارهغرصه انه مه دل قطار به قطار، درد و دل بلارهنماشون که بونه پر کشنه دلانه ته محله سر کشنه دلبرو انده نکنیم دل و اون دلبونه مره جاهلی کنج شه دل

مه دل ره غم بییته غم بییته، درد و دل بلارهافرا دار بیمه و بییمه پیته، درد و دل بلارهمه دل ره ناله همدم بییته، درد و دل بلارهبورم سرکو بوارم ابر واری، درد و دل بلارهکجه بورم ته چش ره نم بییته، درد و دل بلارهمسلمانون مه دل به فکر یاره، درد و دل بلارهمه دل شو تا صواحی بی قراره، درد و دل بلارهغم و غرصه مه دل سر سواره، درد و دل بلارهغرصه دارمبه من خروار به خروار، درد و دل بلارهغرصه انه مه دل قطار به قطار، درد و دل بلارهنماشون که بونه پر کشنه دلانه ته محله سر کشنه دلبرو انده نکنیم دل و اون دلبونه مره جاهلی کنج شه دل

در صورتیکه پست با عنوان فلکلور مازندرانی - مه دل ره غم بییته غم بییته، درد و دل بلاره دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.