روی خط خبر

  • iranianfolk
  • فلکلور مازندرانی - ته که دنی ستاره سو نکنه گلی جان

منبع: iranianfolk
امتیاز: 5 5

فلکلور مازندرانی - ته که دنی ستاره سو نکنه گلی جان از وبلاگ فلکلور مازندرانی iranianfolk

فلکلور مازندرانی - ته که دنی ستاره سو نکنه گلی جان

ته که دنی ستاره سو نکنه گلی جانته که دنی ونوشه بو نکنه گلی جاناسمون دل ره ستاره سو گلی جانته که دنی ونوشه بو نکنه گلی جان آی برو آی نشو درد و دل من گلی جانتارک خنه من بیه منزل من گلی جان

کوی کوتر کهو بال بلاره گلی جانته خوا خراب امه راه ره بلاره گلی جاناسا بیمی تیره تاره بلاره گلی جانهر کدوم اتا دیم یار بلاره گلی جانآی برو آی نشو درد و دل من گلی جانتارک خنه من بیه منزل من گلی جانپدر خوبه که مادر نازنینه گلی جانبرادر میوه روی زمینه گلی جانرفیقون قدر یکدیگر بدانید گلی جانکه آخر جای ما زیر زمینه گلی جانآی برو آی نشو درد و دل من گلی جانتارک خنه من بیه منزل من گلی جان

در صورتیکه پست با عنوان فلکلور مازندرانی - ته که دنی ستاره سو نکنه گلی جان دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.