روی خط خبر

  • iranianfolk
  • فلکلور مازندرانی - یاد این میرزعموی پیر هاکنین

منبع: iranianfolk
امتیاز: 5 5

فلکلور مازندرانی - یاد این میرزعموی پیر هاکنین از وبلاگ فلکلور مازندرانی iranianfolk

فلکلور مازندرانی - یاد این میرزعموی پیر هاکنین

من نخوامه مه ره تقدیر هاکنینیاد این میرزعموی پیر هاکنیننماشونه صحرا نرم نرم وارشگو بموئه تلاش نموئه گالشچنه تهمت، چنه کتره، چنده فاش؟چه مردم ره کننی بیصدا بواشمن اسیر بفره ی بهارمهدل بَوسه ی سفره ی نفارمه

من نخوامه مه ره تقدیر هاکنینیاد این میرزعموی پیر هاکنیننماشونه صحرا نرم نرم وارشگو بموئه تلاش نموئه گالشچنه تهمت، چنه کتره، چنده فاش؟چه مردم ره کننی بیصدا بواشمن اسیر بفره ی بهارمهدل بَوسه ی سفره ی نفارمه

در صورتیکه پست با عنوان فلکلور مازندرانی - یاد این میرزعموی پیر هاکنین دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.