روی خط خبر

  • iranianfolk
  • فلکلور مازندرانی - راحله جان راحله

منبع: iranianfolk
امتیاز: 5 5

فلکلور مازندرانی - راحله جان راحله از وبلاگ فلکلور مازندرانی iranianfolk

فلکلور مازندرانی - راحله جان راحله

سیو چشمون کیجا، پر پشت ابرو راحلهکاری نکن کیجا، شونه ته آبرو راحلهاگه این حرفا ره، بیارم ته رو راحلهزمین و آسمون وه شونه فرو راحله راحله جان راحله، من ته چشم قربون راحلهامروز عاشق بونی، فردا پشیمون راحله

چه بکردم که از ته دور بئیمه راحلهز بس که گریه کردم کور بئیمه راحلهز بس گریه کردم شو تا صواحی راحلهاخر امه میون بیه جدایی راحلهراحله جان راحله، من ته چشم قربون راحلهامروز عاشق بونی، فردا پشیمون راحلهته تنه لباس ره سیاه بوینم راحلهته چش کور و ته دست عصا بوینم راحلهته ره آواره صحرا بوینم راحلهخود عاشق ته ره شیدا بوینم راحلهراحله جان راحله، من ته چشم قربون راحلهامروز عاشق بونی، فردا پشیمون راحلهسه پنج روزه که بوی گل نیومد راحلهصدای چه چه بلبل نیومد راحلهبرید از باغبون گل بپرسید راحلهچرا بلبل به سیر گل نیومد راحلهراحله جان راحله، من ته چشم قربون راحلهامروز عاشق بونی، فردا پشیمون راحله

در صورتیکه پست با عنوان فلکلور مازندرانی - راحله جان راحله دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.