روی خط خبر

منبع: hotsummer1
امتیاز: 5 5

وی بسی عصبانی شده بود از وبلاگ Dreamy debris hotsummer1

وی بسی عصبانی شده بود

صبح بعد اینکه از مدرسه اومدیم بیرون وایستادم جلو در تا مامان بیاد دنبالم یه دختره ی عنتر وایستاده بود جلوم که یه آقا پسری از جلومون رد شد و این دختره یه قدم اومد پشتو پامو لگد کرد منم عصبانی شدم گفتم چته ؟ حضرت یوسف نیست که اینطوری افتادی تو هول و ولا یه بی سرو پای بیکاره دختره ام یه لحظه با اون چشمای لوچ زشتش بهم زل و زد رفت اون ور وایستاد ولی بسی دلم خنک شد انتر یه معذرتم نخواست ازم منم حرسم در اومد :/

صبح بعد اینکه از مدرسه اومدیم بیرون وایستادم جلو در تا مامان بیاد دنبالم یه دختره ی عنتر وایستاده بود جلوم که یه آقا پسری از جلومون رد شد و این دختره یه قدم اومد پشتو پامو لگد کرد منم عصبانی شدم گفتم چته ؟ حضرت یوسف نیست که اینطوری افتادی تو هول و ولا یه بی سرو پای بیکاره دختره ام یه لحظه با اون چشمای لوچ زشتش بهم زل و زد رفت اون ور وایستاد ولی بسی دلم خنک شد انتر یه معذرتم نخواست ازم منم حرسم در اومد :/

در صورتیکه پست با عنوان وی بسی عصبانی شده بود دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.