روی خط خبر

منبع: hosseinrezaienooretouba
امتیاز: 5 5

دسته بندی قراردادهای بین المللی از وبلاگ مدیریت بازرگانی hosseinrezaienooretouba

دسته بندی قراردادهای بین المللی

دسته بندی قراردادهای بین المللیانواع قرارداد های بین المللی در سه دسته کلی قرار می گیرند که به شرح زیر می باشند:قرارداد بین المللی فروشقرارداد بین المللی خدماتقرارداد بین المللی فروش و خدمات: این نوع قراردادها ترکیبی از قراردادهای فروش و خدمات هستند، مانند قراردادهای صنعتی و ساخت

انواع قرارداد های بین المللی در سه دسته کلی قرار می گیرند که به شرح زیر می باشند:قرارداد بین المللی فروشقرارداد بین المللی خدماتقرارداد بین المللی فروش و خدمات: این نوع قراردادها ترکیبی از قراردادهای فروش و خدمات هستند، مانند قراردادهای صنعتی و ساخت

در صورتیکه پست با عنوان دسته بندی قراردادهای بین المللی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.