روی خط خبر

  • hosna79
  • نزدیک تر به خدا ... :: آرامش با خدا

منبع: hosna79
امتیاز: 5 5

نزدیک تر به خدا ... :: آرامش با خدا از وبلاگ آرامش با خدا hosna79

نزدیک تر به خدا ... :: آرامش با خدا

من باید فرود آیم ، نباید بنشینم ، سال هاست ، از آن لحظه که پر بر اندامم رویید و از آشیان ، از بام خانه پرواز کردم همچنان می پرم. هرگز ننشسته ام ، و دیگر سری نیز به سوی زمین و به شواد پلید شهرها و بام های کوتاه خانه ها بر نگرداندم ، چشم به زمین ندوختم ، پروازی رو به آسمان ، در راه افلاک و هر لحظه دورتر و بالاتر از زمین و هر لحظه نزدیک تر به خدا !

من باید فرود آیم ،نباید بنشینم ،سال هاست ، از آن لحظه که پر بر اندامم روییدو از آشیان ، از بام خانه پرواز کردمهمچنان می پرم. هرگز ننشسته ام ،و دیگر سری نیز به سوی زمین و به شواد پلید شهرهاو بام های کوتاه خانه ها بر نگرداندم ،چشم به زمین ندوختم ،پروازی رو به آسمان ،در راه افلاکو هر لحظه دورتر و بالاتر از زمینو هر لحظه نزدیک تر به خدا !

در صورتیکه پست با عنوان نزدیک تر به خدا ... :: آرامش با خدا دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.