روی خط خبر

  • hosna79
  • دلِ بی مشتری :: آرامش با خدا

منبع: hosna79
امتیاز: 5 5

دلِ بی مشتری :: آرامش با خدا از وبلاگ آرامش با خدا hosna79

دلِ بی مشتری :: آرامش با خدا

دلم را سپردم به بنگاه دنیا وهی اگهی دادم به اینجا و انجا و هر روز برای دلم مشتری امد و رفت و هی این و ان سرسری امد و رفت ولی هیچ کس واقعا اتاق دلم را تماشا نکرد دلم قفل بود کسی قفل قلب مرا وا نکرد یکی گفت : چرا این اتاق پر از دود و آه است! یکی گفت : چه دیوارهایش سیاه است! یکی گفت : چرا نور اینجا کم است؟! و ان دیگری گفت : و انگار هر آجرش فقط از غم و غصه و ماتم است! و رفتند و بعدش دلم ماند بی مشتری و من تازه آن وقت گفتم : خدایا تو قلب مرا می خری؟ و فردای آن روز خدا امد و توی قلبم نشست و در را به روی همه پشت خود بست!

دلم را سپردم به بنگاه دنیاوهی اگهی دادم به اینجا و انجاو هر روز برای دلم مشتری امد و رفتو هی این و ان سرسری امد و رفتولی هیچ کس واقعا اتاق دلم را تماشا نکرددلم قفل بود کسی قفل قلب مرا وا نکردیکی گفت : چرا این اتاق پر از دود و آه است!یکی گفت : چه دیوارهایش سیاه است!یکی گفت : چرا نور اینجا کم است؟!و ان دیگری گفت : و انگار هر آجرش فقط از غم و غصه و ماتم است!و رفتند و بعدش دلم ماند بی مشتریو من تازه آن وقت گفتم : خدایا تو قلب مرا می خری؟و فردای آن روز خدا امد و توی قلبم نشستو در را به روی همه پشت خود بست!

در صورتیکه پست با عنوان دلِ بی مشتری :: آرامش با خدا دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.