روی خط خبر

  • hosna79
  • حال دلم ... :: آرامش با خدا

منبع: hosna79
امتیاز: 5 5

حال دلم ... :: آرامش با خدا از وبلاگ آرامش با خدا hosna79

حال دلم ... :: آرامش با خدا

ای آرامش مطلق! دلم تو را می خواهد ،  همین کنار ، نزدیک نزدیک ، بی ترس فرداها.. دلم می خواهد تنها تو را نفس بکشد دلم تویی را میخواهد که مصفایش کنی من؛ هنوز شبیه خودم هستم پس به حرمت تمام عاشقانه ها حال دلم را خوب کن ... حواست را پرت آرزوهایم کن دیر که جواب می دهی نگران می شوم ،  نگران بی خودی های زندگی... ای گرمترین مأمن مرا چنان در آغوش بگیر که حتی لحظه ها هم جرات گذشتن نکنند.

ای آرامش مطلق!دلم تو را می خواهد ، همین کنار ، نزدیک نزدیک ، بی ترس فرداها..دلم می خواهد تنها تو را نفس بکشددلم تویی را میخواهد که مصفایش کنیمن؛ هنوز شبیه خودم هستمپس به حرمت تمام عاشقانه هاحال دلم را خوب کن ...حواست را پرت آرزوهایم کندیر که جواب می دهی نگران می شوم ، نگران بی خودی های زندگی...ای گرمترین مأمنمرا چنان در آغوش بگیرکه حتی لحظه ها هم جرات گذشتن نکنند.

در صورتیکه پست با عنوان حال دلم ... :: آرامش با خدا دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.