روی خط خبر

  • hoghoogham
  • مجازات محاربه و یا حد محاربه

منبع: hoghoogham
امتیاز: 5 5

مجازات محاربه و یا حد محاربه از وبلاگ حقوق خود را بشناسيم hoghoogham

مجازات محاربه و یا حد محاربه

مجازات محاربه و یا حد محاربه اعدام (به دار آویزان کردن)صلب (میخکوب کردن فرد به شاخه و یا تنه درخت)قطع دست راست و پای چپنفی بلد (تبعید کردن شخص به محلی دیگر همراه با سختگیری)        نویسنده : محمدرضا ملاهاشمی

محمدرضا ملاهاشمی :محقق،مولف، ویراستار کتب حقوقیعضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدعضو انجمن اهل قلمعضو انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایرانعضو اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایرانسید محمد حسینی : محقق،مولف، ویراستار کتب حقوقیکارشناس ارشد حقوق جزا و مشاور حقوقی

در صورتیکه پست با عنوان مجازات محاربه و یا حد محاربه دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.