روی خط خبر

  • hoghoogham
  • سرقت مسلحانه از بانکها صرافیها یا جواهرفروشی ها

منبع: hoghoogham
امتیاز: 5 5

سرقت مسلحانه از بانکها صرافیها یا جواهرفروشی ها از وبلاگ حقوق خود را بشناسيم hoghoogham

سرقت مسلحانه از بانکها صرافیها یا جواهرفروشی ها

سرقت مسلحانه از بانکها صرافیها یا جواهرفروشی ها هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و نقشه قبلی، وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها دزدی کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی، پر یا خالی باشد، چه از آن استفاده بکند چه نکند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد.هرگاه علی رغم میل سارقین، هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت اتفاق نیفتد به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم میشوند. نویسنده : محمدرضا ملاهاشمی  

سرقت مسلحانه از بانکها صرافیها یا جواهرفروشی هاهر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و نقشه قبلی، وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها دزدی کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی، پر یا خالی باشد، چه از آن استفاده بکند چه نکند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد.هرگاه علی رغم میل سارقین، هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت اتفاق نیفتد به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم میشوند.نویسنده : محمدرضا ملاهاشمی

در صورتیکه پست با عنوان سرقت مسلحانه از بانکها صرافیها یا جواهرفروشی ها دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.