روی خط خبر

  • heyvalaw
  • جرم و عناصر تشکیل دهنده آن :: heyvalaw

منبع: heyvalaw
امتیاز: 5 5

جرم و عناصر تشکیل دهنده آن :: heyvalaw از وبلاگ heyvalaw heyvalaw

جرم و عناصر تشکیل دهنده آن :: heyvalaw

هدف حقوق برقراری نظم در جامعه است . لازمه برقراری این نظم در جامعه وجود یک قانون است . وقتی افراد در جامعه مقرراتی  مشخصی که در قانون پیش بینی شده است را رعایت کنند ، به وجود آمدن نظم و امنیت درجامعه به مراتب آسان تر از زمان بی نظمی و هرج و مرج است . بنابراین اعمال هر فرد ، جزئی از نظم بزرگتر جامعه است . عدم رعایت نظم طیف گسترده ایی دارد که از انداختن زباله های کوچک در جامعه تا عدم رعایت حقوق مالی و حقوق جانی افراد را شامل می شود . عدم رعایت قانون در بعضی از موارد منجر به ایجاد جرم می شود و یکی از انواع مجازاترا در پی دارد . از این رو در این مقاله به بیان مفهوم جرم ، مفهوم عنصر جرم و توضیح عناصر تشکیل دهنده جرم می پردازیم . ” همه جرایم دارای سه عنصر مادی ، معنوی و قانونی هستند “ ادامه مطلب

هدف حقوق برقراری نظم در جامعه است . لازمه برقراری این نظم در جامعه وجود یک قانون است . وقتی افراد در جامعه مقرراتی مشخصی که در قانون پیش بینی شده است را رعایت کنند ، به وجود آمدن نظم و امنیت درجامعه به مراتب آسان تر از زمان بی نظمی و هرج و مرج است . بنابراین اعمال هر فرد ، جزئی از نظم بزرگتر جامعه است . عدم رعایت نظم طیف گسترده ایی دارد که از انداختن زباله های کوچک در جامعه تا عدم رعایت حقوق مالی و حقوق جانی افراد را شامل می شود . عدم رعایت قانون در بعضی از موارد منجر به ایجاد جرم می شود و یکی از انواع مجازاترا در پی دارد . از این رو در این مقاله به بیان مفهوم جرم ، مفهوم عنصر جرم و توضیح عناصر تشکیل دهنده جرم می پردازیم .” همه جرایم دارای سه عنصر مادی ، معنوی و قانونی هستند “جرم چیست ؟ طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی : " هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود ." بر اساس این برای اینکه عملی جرم محسوب شود باید دارای ویژگی های زیر باشد :الف ) اگر قانون گذار انجام عملی را در قانون منع کرده باشد ، انجام آن عمل جرم محسوب می شود . مثلا قانون گذار سرقت را جرم می داند یعنی سرقت عملی است که انجام آن طبق قانون جرم است . ب ) رفتار در این ماده هم شامل انجام دادن یک کار و هم انجام ندادن کار است . یعنی قانون گذار می تواند هم انجام دادن یک کار ، مثل سرقت ، را جرم بداند و هم انجام ندادن کاری ( ترک فعل ) را جرم بداند برای مثل مادری از شیر دادن به فرزندش به قصد از بین بردن او شیر ندهد . شیر ندادن مادر به بچه با این قصد ، ترک فعلی است که قابل مجازات است . ج ) بر اساس قانون عملی جرم محسوب می شود که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد . در واقع عملی جرم است که بتوان یکی از عناوین مجرمانه را به آن نسبت داد .عنصر جرم چیست ؟ عناصر جرم همان ویژگی های جرم هستند که به آنها عناصر تشکیل دهنده جرم می گویند . یعنی مواردی که باید وجود داشته باشد تا بتوانیم به یک عمل جرم بگوییم . این عناصر برای همه جرایم سه دسته هستند : عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی . یعنی همه جرایم مشخص شده در قانون هر سه مورد این عناصر را دارند اما در هر جرم مشخص ، ماهیت این عناصر با هم متفاوت است . برای مثال عنصر قانونی در جرم کلاهبرداری این است که کلاهبردار ، کسی را که به او اعتماد داشته است را فریب دهد و مالش را ببرد . اما عنصر قانونی در جرم سرقت ربودن مال منقول دیگری است . به همین ترتیب عناصر روانی و مادی هم در این دو جرم با هم متفاوت است .بنابراین همه جرایم دارای عناصر سه گانه جرم یعنی عنصر مادی ، روانی و قانونی هستند اما در مورد هر جرم ، با توجه به شرایط و ارکان تشکیل دهنده همان جرم تعریف می شوند . ” ماهیت عناصر در هر جرم متفاوت است “عناصر تشکیل دهنده جرم بنابر آنچه گفته شود عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم که به آن ارکان جرم هم گفته می شود را تعریف می کنیم : ا) عنصر روانی جرم : عنصر روانی جرم یعنی کسی که قصد ارتکاب جرم را دارد ، نیت و اراده درونی انجام این کار را داشته ، برای انجام آن نقشه کشیده و در ذهنش اینکه قصد انجام عمل مجرمانه را دارد پرورانده است ، بنابراین عمل مجرمانه باید در نتیجه خواست و اراده فرد باشد . 2) عنصر مادی جرم : عنصر مادی ظهور قصد و نیت فرد ( عنصر روانی ) در عمل و واقعیت است . آنچه فرد برای انجام عمل مجرمانه در فکر و ذهنش می پروراند تا به مرحله عمل نرسد ، قابل مجازات نیست . البته عمل انجام شده باید دارای عنصر قانونی نیز باشد . 3) عنصر قانونی : یک عمل هر چند از دیدگاه اجتماعی زشت و ناپسند باشد اما زمانی می توان گفت آن عمل مجرمانه است که قانون گذار آن را جرم دانسته است و برایش مجازات تعیین کرده است . بنابراین تا زمانی که شرایط تحقق یک جرم و مجازات آن در قانون مشخص نشود ، نمی توان به آن عمل عنوان مجرمانه داد .برای اینکه عملی مجرمانه باشد باید هر سه مورد این عناصر وجود داشته باشد . منبع : جرم و عناصر تشکیل دهنده آن انواع وصیت نامه, تا چه میزان از اموال را می توان وصیت کرد ؟,چک برگشتی چیست و نحوه وصول آن چگونه است ؟,ثبت ازدواج دائم و مجازات عدم ثبت آن,نحوه شکایت کیفری از چک برگشتی و مهلت آن,گواهی عدم پرداخت و مهلت دریافت آن,دعوای حقوقی و کیفری و تفاوت آنها,ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری,شهادت دروغ و مجازات آن,شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود,انواع مهریه اعم از مهرالمثل ، مهرالمتعه و مهرالمسمی,نفقه زن چیست و ویژگی آن,گواهی عدم امکان سازش چیست,طلاق از طرف مرد و مراحل آن,تعریف مال و انواع آن,تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق و شرایط اعمال آن,حقوق مالی چیست و انواع آن,جرم و عناصر تشکیل دهنده آن,جرم و عناصر تشکیل دهنده آن

در صورتیکه پست با عنوان جرم و عناصر تشکیل دهنده آن :: heyvalaw دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×