روی خط خبر

  • heeva
  • می نوشم و می نوشم و می نوشم... :: چرک نویس هیوا

منبع: heeva
امتیاز: 5 5

می نوشم و می نوشم و می نوشم... :: چرک نویس هیوا از وبلاگ چرک نویس هیوا heeva

می نوشم و می نوشم و می نوشم... :: چرک نویس هیوا

متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. param name="AutoStart" value="False"> Yo bebo y bebo y bebo para olvidarte  می نوشم و می نوشم و می نوشم تا اینکه فراموشت کنم Yo duermo y duermo y duermo para no pensar  میخوابم و میخوابم و میخوابم، چونکه تو خواب بهت فکر نمیکنم Maldito mundo  لعنت به دنیا Vivir para pagar por el pecado de amarte  زندگی میکنم تا تاوان دوست داشتن تو رو بپردازم Maldita tú  لعنت بهت Suéltame  راحتم بذار Te digo que vida no tengo  بهت میگم که زندگی ندارم Y es por tu culpa  و اینا همش دلیلش تویی Las noches igual que los días  شبهام شبیه روزامن De soledad  پر از تنهایی Oh Dios mío  اوه، خدای من Ayúdame para matar este amor  کمکم کن که این عشقو از بین ببرم Que está en mi corazón  این چیزی که تو قلبمه Bendito Dios  ای خدای مقدس Sálvame  نجاتم بده Solo caminando en el camino de este mundo  تنهایی توی جاده ی این دنیا راه میرم Y no tengo más fuerza para luchar  دیگه بیشتر از این قدرت جنگیدن ندارم Yo pensaba que amarte fue el remedio del dolor  فکر میکردم عاشق تو بودن درد رو تسکین میده Pero el dolor se hizo grande más y más  ولی درد من بزرگ و بزرگ تر شد Te dejo para siempre, vida mía, no te olvides  من تو رو برای همیشه ترک میکنم، زندگی من، هیچوقت فراموش نکن Que soy hombre que existe para ti  که من کسی ام که بخاطر تو وجود داشت Y el cante de mi vida te regalo para siempre  ترانه زندگیمو بهت تقدیم میکنم، برای همیشه Hasta que llegue el día del morir  تا روزی که روز مرگم فرا برسه Solo caminando en el camino de este mundo  تنهایی توی جاده ی این دنیا راه میرم Y no tengo más fuerza para luchar  دیگه بیشتر از این قدرت جنگیدن ندارم Yo pensaba que amarte fue el remedio del dolor  فکر میکردم عاشق تو بودن درد رو تسکین میده Pero el dolor se hizo grande más y más  ولی درد من بزرگ و بزرگ تر شد Te dejo para siempre, vida mía, no te olvides  من تو رو برای همیشه ترک میکنم، زندگی من، هیچوقت فراموش نکن Que soy hombre que existe para ti  که من کسی ام که بخاطر تو وجود داشت Y el cante de mi vida te regalo para siempre  ترانه زندگیمو بهت تقدیم میکنم، برای همیشه Hasta que llegue el día del morir  تا روزی که روز مرگم فرا برسه Te dejo para siempre, vida mía, no te olvides  من تو رو برای همیشه ترک میکنم، زندگی من، هیچوقت فراموش نکن Que soy hombre que existe para ti   من کسی ام که بخاطر تو وجود داشت Y el cante de mi vida te regalo para siempre  ترانه زندگیمو بهت تقدیم میکنم، برای همیشه Hasta que llegue el día del morir تا روزی که روز مرگم فرا برسه

می نوشم و می نوشم و می نوشم تا اینکه فراموشت کنمYo duermo y duermo y duermo para no pensar میخوابم و میخوابم و میخوابم، چونکه تو خواب بهت فکر نمیکنمMaldito mundo لعنت به دنیاVivir para pagar por el pecado de amarte زندگی میکنم تا تاوان دوست داشتن تو رو بپردازمMaldita tú لعنت بهتSuéltame راحتم بذارTe digo que vida no tengo بهت میگم که زندگی ندارمY es por tu culpa و اینا همش دلیلش توییLas noches igual que los días شبهام شبیه روزامنDe soledad پر از تنهاییOh Dios mío اوه، خدای منAyúdame para matar este amor کمکم کن که این عشقو از بین ببرمQue está en mi corazón این چیزی که تو قلبمهBendito Dios ای خدای مقدسSálvame نجاتم بدهSolo caminando en el camino de este mundo تنهایی توی جاده ی این دنیا راه میرمY no tengo más fuerza para luchar دیگه بیشتر از این قدرت جنگیدن ندارمYo pensaba que amarte fue el remedio del dolor فکر میکردم عاشق تو بودن درد رو تسکین میدهPero el dolor se hizo grande más y más ولی درد من بزرگ و بزرگ تر شدTe dejo para siempre, vida mía, no te olvides من تو رو برای همیشه ترک میکنم، زندگی من، هیچوقت فراموش نکنQue soy hombre que existe para ti که من کسی ام که بخاطر تو وجود داشتY el cante de mi vida te regalo para siempre ترانه زندگیمو بهت تقدیم میکنم، برای همیشهHasta que llegue el día del morir تا روزی که روز مرگم فرا برسهSolo caminando en el camino de este mundo تنهایی توی جاده ی این دنیا راه میرمY no tengo más fuerza para luchar دیگه بیشتر از این قدرت جنگیدن ندارمYo pensaba que amarte fue el remedio del dolor فکر میکردم عاشق تو بودن درد رو تسکین میدهPero el dolor se hizo grande más y más ولی درد من بزرگ و بزرگ تر شدTe dejo para siempre, vida mía, no te olvides من تو رو برای همیشه ترک میکنم، زندگی من، هیچوقت فراموش نکنQue soy hombre que existe para ti که من کسی ام که بخاطر تو وجود داشتY el cante de mi vida te regalo para siempre ترانه زندگیمو بهت تقدیم میکنم، برای همیشهHasta que llegue el día del morir تا روزی که روز مرگم فرا برسهTe dejo para siempre, vida mía, no te olvides من تو رو برای همیشه ترک میکنم، زندگی من، هیچوقت فراموش نکنQue soy hombre que existe para ti من کسی ام که بخاطر تو وجود داشتY el cante de mi vida te regalo para siempre ترانه زندگیمو بهت تقدیم میکنم، برای همیشهHasta que llegue el día del morirتا روزی که روز مرگم فرا برسه

برچسب ها:

در صورتیکه پست با عنوان می نوشم و می نوشم و می نوشم... :: چرک نویس هیوا دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.