روی خط خبر

  • girllivinginagreenworld
  • دهنم را باز میکنم و میگم آآآآآآآآ، تو ببین اون ته‌مه‌ها چه خبره!

منبع: girllivinginagreenworld
امتیاز: 5 5

دهنم را باز میکنم و میگم آآآآآآآآ، تو ببین اون ته‌مه‌ها چه خبره! از وبلاگ لبخند، نام کوچک من است girllivinginagreenworld

دهنم را باز میکنم و میگم آآآآآآآآ، تو ببین اون ته‌مه‌ها چه خبره!

یاتو|اولین باری که تونستم اسم " آلبا د سس پدس" و "هالینا پوشویاتوسکا" را کامل از حفظ بگم، داشتم از ذوق شیرجه میزدم توی دریچه ی جهان. مخصوصاً وقتی فهمیدم "دسس " نیست و درستش "د سس" هست و یک فاصله ای برای خوندنش لازمه. مثل وقتی که ده صفحه ی اول "دنیای سوفی"را خوندم و بیشتر از یک ساعت از ذوق دو تا نامه ای که به سوفی رسیده بود توی آشپزخونه راه رفتم، یا وقتی که "مامان و معنی زندگی" را خوندم و فرجه ی امتحان بتنم بود و حس شکستن مرزها را داشتم.آی دکتر! دقیقاً همین جا درد میکنه! همین جا! همین جا! فشار بده بلکه توده ای چیزی بزنه بیرون و راحت بشیم.

یاتو|اولین باری که تونستم اسم " آلبا د سس پدس" و "هالینا پوشویاتوسکا" را کامل از حفظ بگم، داشتم از ذوق شیرجه میزدم توی دریچه ی جهان. مخصوصاً وقتی فهمیدم "دسس " نیست و درستش "د سس" هست و یک فاصله ای برای خوندنش لازمه. مثل وقتی که ده صفحه ی اول "دنیای سوفی"را خوندم و بیشتر از یک ساعت از ذوق دو تا نامه ای که به سوفی رسیده بود توی آشپزخونه راه رفتم، یا وقتی که "مامان و معنی زندگی" را خوندم و فرجه ی امتحان بتنم بود و حس شکستن مرزها را داشتم.آی دکتر! دقیقاً همین جا درد میکنه! همین جا! همین جا! فشار بده بلکه توده ای چیزی بزنه بیرون و راحت بشیم.

در صورتیکه پست با عنوان دهنم را باز میکنم و میگم آآآآآآآآ، تو ببین اون ته‌مه‌ها چه خبره! دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×