روی خط خبر

منبع: girllivinginagreenworld
امتیاز: 5 5

در نیمه‌بازه و تو برگشتی ری‌را از وبلاگ لبخند، نام کوچک من است girllivinginagreenworld

در نیمه‌بازه و تو برگشتی ری‌را

یاتو|صدای بارون میاد انقدر شدید که دوست دارم قبل از تغییر موضعم از برش بشم، قبل از اینکه تکون بخورم و بفهمم کولر اتصالی کرده، تانک خونه ی همسایه ترکیده و وزش باد از لای توری های پنجره چنین توهمی را ایجاد کرده. مثل وقتی که فهمیدم ما توی دریا جا به جا نمیشیم، بلکه جابه جایی و خالی شدن شن های زیر پامونه که حس حرکت توی آب را بهمون میده. حالا میگم صدای بارون میاد، صدای رد شدن ماشین ها از روی آسفالت های یک جاده ی خیسِ خیس، صدای چکه کردن آب از شیروونی جلوی درِ خونه و سرم را توی بالشت فرو می برم و هیچ کس توان گرفتن اینها را ازمون نداره.

یاتو|صدای بارون میاد انقدر شدید که دوست دارم قبل از تغییر موضعم از برش بشم، قبل از اینکه تکون بخورم و بفهمم کولر اتصالی کرده، تانک خونه ی همسایه ترکیده و وزش باد از لای توری های پنجره چنین توهمی را ایجاد کرده. مثل وقتی که فهمیدم ما توی دریا جا به جا نمیشیم، بلکه جابه جایی و خالی شدن شن های زیر پامونه که حس حرکت توی آب را بهمون میده. حالا میگم صدای بارون میاد، صدای رد شدن ماشین ها از روی آسفالت های یک جاده ی خیسِ خیس، صدای چکه کردن آب از شیروونی جلوی درِ خونه و سرم را توی بالشت فرو می برم و هیچ کس توان گرفتن اینها را ازمون نداره.

در صورتیکه پست با عنوان در نیمه‌بازه و تو برگشتی ری‌را دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.