روی خط خبر

منبع: girllivinginagreenworld
امتیاز: 5 5

می‌خندم؟ از وبلاگ لبخند، نام کوچک من است girllivinginagreenworld

می‌خندم؟

یاتو|مرکز پناه بردن هام را گم کردم...حالا راه تو بیابونی میبرم که تاریکه...خیلی تاریکه ری را...حالا یکی ضبط را خاموش کرده، این نوار گیر کرده و تو میگی تا سی سالگی می میریم و هیچ کس نوارمون را تا آخر گوش نمیده...من پا گذاشتم درست به نقطه ی هیچ و تو؟ تو زمزمه میکنی نابینا ی این همه انتظار را چه انتظار ...

یاتو|مرکز پناه بردن هام را گم کردم...حالا راه تو بیابونی میبرم که تاریکه...خیلی تاریکه ری را...حالا یکی ضبط را خاموش کرده، این نوار گیر کرده و تو میگی تا سی سالگی می میریم و هیچ کس نوارمون را تا آخر گوش نمیده...من پا گذاشتم درست به نقطه ی هیچ و تو؟ تو زمزمه میکنی نابینا ی این همه انتظار را چه انتظار ...

در صورتیکه پست با عنوان می‌خندم؟ دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×