روی خط خبر

منبع: girllivinginagreenworld
امتیاز: 5 5

بیمار تخت r253ja فرار کرده دکتر! پاسخ آمد به‌درک! از وبلاگ لبخند، نام کوچک من است girllivinginagreenworld

بیمار تخت r253ja فرار کرده دکتر! پاسخ آمد به‌درک!

یاتو|راننده جدا از اینکه یک ساعت یک گوشه منتظر مسافر یا بار هایِ پول آورنده وایساد و مسافرها را دقیقاً هیچی حساب کرد، حالا هم به مسافری که خواسته دستشویی بره گفته ن برای دستشویی واینمیسم، که حقیقتاً گویا امشب با یکی از اون بیماران روانی دستِ اول همسفریم و خبر نداریم.+ البته که من ناراحت اون یک ساعت نیستم و دلم می خواست دو ساعت دیرتر راه بیفته، اما حقیقتاً نگران اینم نماز صبحم را به کدوم قبله بخونم!

یاتو|راننده جدا از اینکه یک ساعت یک گوشه منتظر مسافر یا بار هایِ پول آورنده وایساد و مسافرها را دقیقاً هیچی حساب کرد، حالا هم به مسافری که خواسته دستشویی بره گفته ن برای دستشویی واینمیسم، که حقیقتاً گویا امشب با یکی از اون بیماران روانی دستِ اول همسفریم و خبر نداریم.+ البته که من ناراحت اون یک ساعت نیستم و دلم می خواست دو ساعت دیرتر راه بیفته، اما حقیقتاً نگران اینم نماز صبحم را به کدوم قبله بخونم!

در صورتیکه پست با عنوان بیمار تخت r253ja فرار کرده دکتر! پاسخ آمد به‌درک! دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×