روی خط خبر

منبع: girllivinginagreenworld
امتیاز: 5 5

ورق بزن مرا! از وبلاگ لبخند، نام کوچک من است girllivinginagreenworld

ورق بزن مرا!

یاتو|البته که از شر مزاحت های جنسی و تحت فشاری بقیه از یک فرد درون دهنده دارم به یک فرد برون دهنده تبدیل میشم و از خودم راضیم. جرقه ی اولش هم تو خیابون فروغی بود، وقتی چنان سرِ فرد مورد نظر داد زدم که مُرد که حقیقتاً حجم دادِ من خیلی بزرگتر از حجم مزاحمتش بود اما لازم بود. که گویا قدر بیست سال داد زدم، قدر همه ی اونایی که مزاحمت های جدی وُ ساکتی را در حقم کردند!

یاتو|البته که از شر مزاحت های جنسی و تحت فشاری بقیه از یک فرد درون دهنده دارم به یک فرد برون دهنده تبدیل میشم و از خودم راضیم. جرقه ی اولش هم تو خیابون فروغی بود، وقتی چنان سرِ فرد مورد نظر داد زدم که مُرد که حقیقتاً حجم دادِ من خیلی بزرگتر از حجم مزاحمتش بود اما لازم بود. که گویا قدر بیست سال داد زدم، قدر همه ی اونایی که مزاحمت های جدی وُ ساکتی را در حقم کردند!

در صورتیکه پست با عنوان ورق بزن مرا! دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×