روی خط خبر

منبع: ghalamrovesabzeman
امتیاز: 5 5

قلمرو سبز من - ذکر خوبی ها > نابودی حسادت از وبلاگ قلمرو سبز من ghalamrovesabzeman

قلمرو سبز من - ذکر خوبی ها > نابودی حسادت

 یاد گرفتم راه مقابله با حسادت چیه! گفتن: وقتی حسادت داری بهش و می خوای غیبتشو کنی ، اینکارو نکن!بجاش از خوبی های طرف بگو...حتی توی ذهنت... فک کردم...جواب داد!اون حس بد رفت... شکرت :)

یاد گرفتم راه مقابله با حسادت چیه!گفتن: وقتی حسادت داری بهش و می خوای غیبتشو کنی ، اینکارو نکن!بجاش از خوبی های طرف بگو...حتی توی ذهنت...فک کردم...جواب داد!اون حس بد رفت...شکرت :)

در صورتیکه پست با عنوان قلمرو سبز من - ذکر خوبی ها > نابودی حسادت دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.