روی خط خبر

  • gahneveshthayman
  • کتاب هایی که ما نویسنده‌اش هستیم.... :: نوشته های من

منبع: gahneveshthayman
امتیاز: 5 5

کتاب هایی که ما نویسنده‌اش هستیم.... :: نوشته های من از وبلاگ نوشته های من gahneveshthayman

کتاب هایی که ما نویسنده‌اش هستیم.... :: نوشته های من

هر روز ما انسان ها کتابی می نویسیم، کتابی که بعضی هایش را به دست فراموشی می سپاریم.... بعضی از کتاب ها خواه نا خواه در  قفسه کتاب ذهنمان جابه جا می شوند.... از بعضی کتابها درس می گیریم... بعضی از کتاب ها میزبان لبخند روی لبمان می شود... و گاهی یک کتاب اشکی به چشممان مهمان میکند... بیایید کتاب امروزمان را به با طراوتی بهار و گرمی تابستان و لذت باران و پر از عشق به اتمام برسانیم.....

هر روز ما انسان ها کتابی می نویسیم،کتابی که بعضی هایش را به دست فراموشی می سپاریم....بعضی از کتاب ها خواه نا خواه در قفسه کتاب ذهنمان جابه جا می شوند....از بعضی کتابها درس می گیریم...بعضی از کتاب ها میزبان لبخند روی لبمان می شود...و گاهی یک کتاب اشکی به چشممان مهمان میکند...بیایید کتاب امروزمان را به با طراوتی بهار و گرمی تابستان و لذت باران و پر از عشق به اتمام برسانیم.....

در صورتیکه پست با عنوان کتاب هایی که ما نویسنده‌اش هستیم.... :: نوشته های من دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.