روی خط خبر

  • file26
  • دانلود پاووینت کتاب مدیریت مالی ریموند پی نوو جلد دوم-دانلود با لینک مستقیم :: بلاگی برای سن فایل

منبع: file26
امتیاز: 5 5

دانلود پاووینت کتاب مدیریت مالی ریموند پی نوو جلد دوم-دانلود با لینک مستقیم :: بلاگی برای سن فایل از وبلاگ بلاگی برای سن فایل file26

دانلود پاووینت کتاب مدیریت مالی ریموند پی نوو جلد دوم-دانلود با لینک مستقیم :: بلاگی برای سن فایل

شرح مختصر: پاورپوینت کتاب مدیریت مالی جلد اول ریموند پی نوو (فصل پنجم) دانش پژوهان گرامی در این بخش ، پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت مالی ( جلد اول ) ریموند پی نوو ترجمه دکتر علی جهانخانی ، دکتر علی پارسائیان با عنوان نقطه سربه سر و تجزیه و تحلیل اهرمها در حجم ۱۹ اسلاید آماده دانلود شده است.در صورت نیاز می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید.   بخشی از متن پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت مالی ( جلد اول ) ریموند پی نوو: هر شرکتی در گزارش سالانه خود می کوشد تغییراتی که در میزان فروش وسود هر سهم رخ داده است ونیزعلت تناسب نداشتن تغییر سود هر سهم با میزان فروش را مورد بحث  قرار دهد. مدیران مالی برای مطالعه وبررسی رابطه بین فروش و سودخالص شرکت وتاثیری که تغییرفروش در سودخالص دارد از دو روش (نقطه سربه سر) و (تجزیه و تحلیل اهرمها) استفاده می کنند. با  استفاده از نقطه سربه سر، رابطه بین فروش، بهاء  کالاى فروش رفته و سود شرکت (به صورت فرمول جبرى و رسم منحنی) و نیز تأثیراتى که این عوامل در یکدیگر دارند بهتر درک مى شود. هدف از محاسبهٔ اهرم ها نیز اندازه گیرى درصد تغییر سود خالص به ازاء ۱ درصد تغییر در فروش است. ارتباط بین عوامل یادشده را مى توان به صورت جبرى یا نمودارى نشان داد. براى محاسبه ریسک و پیش بینى کردن سود از اهرم استفاده مى کنند. هزینه هاى ثابت و متغیر (fixed and variable costs) برخى اقلام هزینه، مانند اجاره، آب و برق، حقوق مدیران و هزینه نگهدارى و دارائى ها، در دوره حسابداری، ثابت هستند. سایر هزینه ها مانند بهاء تمام شده کالاى خریدارى شده و دستمزد کارکنان متناسب با سطح تولید تغییر مى کنند. برخى دیگر از اقلام هزینه نیمه متغیر هستند؛ زیرا از دو جزء تشکیل شده اند: یک جزء متغیر و یک جزء ثابت؛ براى مثال مى توان حقوق اضافه کارى کارکنان و هزینه هاى مربوط به تعمیرات و نگهدارى را نام برد. پاورپوینت کتاب مدیریت مالی جلد اول ریموند پی نوو (فصل پنجم) دانلود کتاب مدیریت مالی ریموند پی نوو جلد دوم دانلود کتاب مدیریت مالی ریموند پی نوو pdf حل المسائل کتاب مدیریت مالی ریموند پی نوو حل تمرین مدیریت مالی ریموند پی نوو جلد دوم دانلود کتاب مدیریت مالی 1 جهانخانی دانلود کتاب مدیریت مالی جهانخانی و پارسائیان حل المسائل مدیریت مالی ریموند جلد اول دانلود کتاب مدیریت مالی 2 ریموند پی نوو

شرح مختصر:پاورپوینت کتاب مدیریت مالی جلد اول ریموند پی نوو (فصل پنجم)دانش پژوهان گرامی در این بخش ، پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت مالی ( جلد اول ) ریموند پی نوو ترجمه دکتر علی جهانخانی ، دکتر علی پارسائیان با عنوان نقطه سربه سر و تجزیه و تحلیل اهرمها در حجم ۱۹ اسلاید آماده دانلود شده است.در صورت نیاز می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید.بخشی از متن پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت مالی ( جلد اول ) ریموند پی نوو:هر شرکتی در گزارش سالانه خود می کوشد تغییراتی که در میزان فروش وسود هر سهم رخ دادهاست ونیزعلت تناسب نداشتن تغییر سود هر سهم با میزان فروش را مورد بحث قرار دهد.مدیران مالی برای مطالعه وبررسی رابطه بین فروش و سودخالص شرکت وتاثیری که تغییرفروش درسودخالص دارد از دو روش (نقطه سربه سر) و (تجزیه و تحلیل اهرمها) استفاده می کنند.با استفاده از نقطه سربه سر، رابطه بین فروش، بهاء کالاى فروش رفته و سود شرکت (به صورتفرمول جبرى و رسم منحنی) و نیز تأثیراتى که این عوامل در یکدیگر دارند بهتر درک مى شود.هدف از محاسبهٔ اهرم ها نیز اندازه گیرى درصد تغییر سود خالص به ازاء ۱ درصد تغییر در فروش است.ارتباط بین عوامل یادشده را مى توان به صورت جبرى یا نمودارى نشان داد. براى محاسبه ریسک و پیش بینى کردن سود از اهرم استفاده مى کنند.هزینه هاى ثابت و متغیر (fixed and variable costs)برخى اقلام هزینه، مانند اجاره، آب و برق، حقوق مدیران و هزینه نگهدارى و دارائى ها، در دورهحسابداری، ثابت هستند. سایر هزینه ها مانند بهاء تمام شده کالاى خریدارى شده و دستمزد کارکنان متناسب با سطح تولید تغییر مى کنند.برخى دیگر از اقلام هزینه نیمه متغیر هستند؛ زیرا از دو جزء تشکیل شده اند:یک جزء متغیر و یک جزء ثابت؛ براى مثال مى توان حقوق اضافه کارى کارکنان و هزینه هاى مربوط به تعمیرات و نگهدارى را نام برد.پاورپوینت کتاب مدیریت مالی جلد اول ریموند پی نوو (فصل پنجم)دانلود کتاب مدیریت مالی ریموند پی نوو جلد دومدانلود کتاب مدیریت مالی ریموند پی نوو pdfحل المسائل کتاب مدیریت مالی ریموند پی نووحل تمرین مدیریت مالی ریموند پی نوو جلد دومدانلود کتاب مدیریت مالی 1 جهانخانیدانلود کتاب مدیریت مالی جهانخانی و پارسائیانحل المسائل مدیریت مالی ریموند جلد اولدانلود کتاب مدیریت مالی 2 ریموند پی نوو

در صورتیکه پست با عنوان دانلود پاووینت کتاب مدیریت مالی ریموند پی نوو جلد دوم-دانلود با لینک مستقیم :: بلاگی برای سن فایل دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.