روی خط خبر

  • fd77sh
  • ✓خاطره هام⁦ - خدایا..

منبع: fd77sh
امتیاز: 5 5

✓خاطره هام⁦ - خدایا.. از وبلاگ ✓خاطره هام⁦ fd77sh

✓خاطره هام⁦ - خدایا..

خدایا ! دلم میخواهد ،دفتر مشقم را باز کنم ، و دوباره تمرین کنم ،الفبای زندگی را …من ؛ چیزی شبیه ِ ” زندگی کردن ” را فراموش کرده ام!میخواهم خط ، خطی کنم تمام آن روزهایی که دلم را شکست ... *** (رسیدم به مرحله ای که از خودمم متفرم.)

خدایا..خدایا !دلم میخواهد ،دفتر مشقم را باز کنم ، و دوباره تمرین کنم ،الفبای زندگی را …من ؛ چیزی شبیه ِ ” زندگی کردن ” را فراموش کرده ام!میخواهم خط ، خطی کنم تمام آن روزهایی که دلم را شکست ...***(رسیدم به مرحله ای که از خودمم متفرم.)

در صورتیکه پست با عنوان ✓خاطره هام⁦ - خدایا.. دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.