روی خط خبر

منبع: faribasadri
امتیاز: 5 5

قدرت کلام از وبلاگ گنجور سخن faribasadri

قدرت کلام

کلام، لباس اندیشه و فن بیان زیر مجموعه ای از آداب معاشرت است که در روابط اجتماعی نقش تعیین کننده ای دارد. صدای رسا، واضح ، انعطاف پذیر و نافذ، دارایی گران بهایی است و شاخص شخصیت، منش ، سواد، معلومات و بسیاری از نمادهای افراد می باشد. همان گونه که به آراستگی لباس و سرو وضع خود رسیدگی می کنیم ، بیان فصیح نیز نیاز به آراستگی کلامی و زیبایی گفتار دارد.  [email protected] [email protected]چو خواهی که در دل بمانی به نیک                   تو زیبنده سخن گوی به آداب نیک    ( فریبا صدری)کسی که می خواهد بیان خود را تغییر دهد، در درجه ی اول باید در طرز تفکرش تجدیدنظر نماید، تا با منطق محکم و سخنان بجا و زیبا ، ارزش ها را به دیگران شناسانده و رسالت خویش را به نحو احسن اجرا نماید.  نویسندگان: احمدرضا رسولی - فریبا صدری 

کلام، لباس اندیشه و فن بیان زیر مجموعه ای از آداب معاشرت است که در روابط اجتماعی نقش تعیین کننده ای دارد. صدای رسا، واضح ، انعطاف پذیر و نافذ، دارایی گران بهایی است و شاخص شخصیت، منش ، سواد، معلومات و بسیاری از نمادهای افراد می باشد. همان گونه که به آراستگی لباس و سرو وضع خود رسیدگی می کنیم ، بیان فصیح نیز نیاز به آراستگی کلامی و زیبایی گفتار دارد. [email protected] [email protected]چو خواهی که در دل بمانی به نیک تو زیبنده سخن گوی به آداب نیک ( فریبا صدری)کسی که می خواهد بیان خود را تغییر دهد، در درجه ی اول باید در طرز تفکرش تجدیدنظر نماید، تا با منطق محکم و سخنان بجا و زیبا ، ارزش ها را به دیگران شناسانده و رسالت خویش را به نحو احسن اجرا نماید. نویسندگان: احمدرضا رسولی - فریبا صدری

در صورتیکه پست با عنوان قدرت کلام دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.