روی خط خبر

  • faribasadri
  • چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم ؟

منبع: faribasadri
امتیاز: 5 5

چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم ؟ از وبلاگ گنجور سخن faribasadri

چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم ؟

1-تصنعی رفتار نکنید:برای برقراری ارتباط مهمترین موضوع این است که رفتار طبیعی داشته باشید و خودتان باشید. 2- همه چیز را به خودتان ربط ندهید:قرار نیست در هر گفت و گویی شرکت داشته باشید و از اول و تا اخر بحث شرکت کنید. اجازه بدهید گوینده و طرف مقابلتان راحت باشند. 3- وانمود نکنید همه چیز را می دانید: در یک ارتباط نشان دادن و به رخ کشیدن اینکه من همه چیز را میدانم برای شما سخت تمام خواهد شد. دیل کارنگی درکتاب آیین دوست یابی در قانون نهم خود می نویسد " به دیگران این احساس را بدهید که مهم هستند و این کار را صادقانه انجام دهید . زمانی که دیگران بدانند وجودشان ارزشمند است احساس خوبی پیدا می کنند و اجازه بیان بیشتر درمورد خودشان را می دهند."4- ازقبل برنامه بریزید : گاهی لازم است از قبل برای خودمان برنامه گفتگو و روبه رو شدن با مخاطب را داشته باشیم. از این نظر که؛ مخاطب کیست ؟ چه مشخصاتی دارد ؟ من چگونه شروع کنم ؟ چه نوع سوالاتی کنم  ؟ این روش به ذهن ما آرامش می دهد و نسبت به آن ارتباط و گفتگو آماده تر خواهیم بود. 5- فراموش نشدنی باشید: در حال حاضر همگی ما در انواع ارتباطات خانوادگی، دوستانه و همکاری هستیم و روزی در مقام " اولین روز ارتباط " قرار داشتیم و لازم است برای حفظ و ارزش نهادن به خود شخص و ارتباط با ایشان با هدیه کوچک، یادداشت عاشقانه ی محبت آمیز، قدران این با هم بودن و این ارتباط باشیم. 

1-تصنعی رفتار نکنید:برای برقراری ارتباط مهمترین موضوع این است که رفتار طبیعی داشته باشید و خودتان باشید. 2- همه چیز را به خودتان ربط ندهید:قرار نیست در هر گفت و گویی شرکت داشته باشید و از اول و تا اخر بحث شرکت کنید. اجازه بدهید گوینده و طرف مقابلتان راحت باشند. 3- وانمود نکنید همه چیز را می دانید:در یک ارتباط نشان دادن و به رخ کشیدن اینکه من همه چیز را میدانم برای شما سخت تمام خواهد شد. دیل کارنگی درکتاب آیین دوست یابی در قانون نهم خود می نویسد " به دیگران این احساس را بدهید که مهم هستند و این کار را صادقانه انجام دهید . زمانی که دیگران بدانند وجودشان ارزشمند است احساس خوبی پیدا می کنند و اجازه بیان بیشتر درمورد خودشان را می دهند."4- ازقبل برنامه بریزید : گاهی لازم است از قبل برای خودمان برنامه گفتگو و روبه رو شدن با مخاطب را داشته باشیم. از این نظر که؛ مخاطب کیست ؟ چه مشخصاتی دارد ؟ من چگونه شروع کنم ؟ چه نوع سوالاتی کنم ؟ این روش به ذهن ما آرامش می دهد و نسبت به آن ارتباط و گفتگو آماده تر خواهیم بود. 5- فراموش نشدنی باشید:در حال حاضر همگی ما در انواع ارتباطات خانوادگی، دوستانه و همکاری هستیم و روزی در مقام " اولین روز ارتباط " قرار داشتیم و لازم است برای حفظ و ارزش نهادن به خود شخص و ارتباط با ایشان با هدیه کوچک، یادداشت عاشقانه ی محبت آمیز، قدران این با هم بودن و این ارتباط باشیم.

در صورتیکه پست با عنوان چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم ؟ دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.