روی خط خبر

منبع: faribasadri
امتیاز: 5 5

هنر گفتگو ( ادامه ) از وبلاگ گنجور سخن faribasadri

هنر گفتگو ( ادامه )

در یک مکالمه خوب هر دو جنبه مهم است. اولین و مهم ترین قدم برای شروع مکالمه با دیگران توانایی ایجاد ارتباط دست است. ارتباط مسیری ست برای ایجاد دوستی ونزدیکی و همدلی با دیگران بدون در نظر گرفتن آنچه درباره اش صحبت می کنید.  " ارتباط خوب اعتماد مورد نیاز برای مکالمه و گفتگویی خوب را فراهم می کند. " 

در یک مکالمه خوب هر دو جنبه مهم است. اولین و مهم ترین قدم برای شروع مکالمه با دیگران توانایی ایجاد ارتباط دست است. ارتباط مسیری ست برای ایجاد دوستی ونزدیکی و همدلی با دیگران بدون در نظر گرفتن آنچه درباره اش صحبت می کنید. " ارتباط خوب اعتماد مورد نیاز برای مکالمه و گفتگویی خوب را فراهم می کند. "

در صورتیکه پست با عنوان هنر گفتگو ( ادامه ) دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.