روی خط خبر

منبع: faribasadri
امتیاز: 5 5

هنر گفتگو از وبلاگ گنجور سخن faribasadri

هنر گفتگو

" هنر گفتگو  "گفتگو و بیان برای چیست ؟به نظر شما گفتگو به چه منظور صورت می گیرد؟با چه افرادی باید گفتگو کنیم؟می توان با یک نظر سنجی بین افراد با توجه به سوالات بالا به موارد زیر اشاره کرد. 1- جمع آوری اخبار  اطلاعات 2- ایجاد دوستی وارتباط و تقویت رابطه3- مذاکره برای پیشبرد اهداف 4- برای قبول عقاید و نظریات و افناع کردن دیگران 5-ایجاد ارتباط  و نزدیکی و به اشتراک گذاشتن عقاید و خشنودی از این حس  در یک جمع بندی می توان گفت افراد به دو دسته تقسیم می شوند. 1- افرادی که محتوای گفتگو و نتیجه برایشان مهم است.2- افرادی که ارتباط میان دو نفر یا چند نفر مهمترین مسئله برای آنهاست.?????? سوالبه نظر شما گفتگو مهم است یا ارتباط ؟ادامه دارد....

" هنر گفتگو "گفتگو و بیان برای چیست ؟به نظر شما گفتگو به چه منظور صورت می گیرد؟با چه افرادی باید گفتگو کنیم؟می توان با یک نظر سنجی بین افراد با توجه به سوالات بالا به موارد زیر اشاره کرد. 1- جمع آوری اخبار اطلاعات 2- ایجاد دوستی وارتباط و تقویت رابطه3- مذاکره برای پیشبرد اهداف 4- برای قبول عقاید و نظریات و افناع کردن دیگران 5-ایجاد ارتباط و نزدیکی و به اشتراک گذاشتن عقاید و خشنودی از این حس در یک جمع بندی می توان گفت افراد به دو دسته تقسیم می شوند. 1- افرادی که محتوای گفتگو و نتیجه برایشان مهم است.2- افرادی که ارتباط میان دو نفر یا چند نفر مهمترین مسئله برای آنهاست.?????? سوالبه نظر شما گفتگو مهم است یا ارتباط ؟ادامه دارد....

در صورتیکه پست با عنوان هنر گفتگو دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.