روی خط خبر

منبع: faribasadri
امتیاز: 5 5

گقتگو یک نیاز است از وبلاگ گنجور سخن faribasadri

گقتگو یک نیاز است

 گفتگو و صحبت کردن رایج ترین راه برای برقراری ارتباط است و در همه جای دنیا مردم در حال گفتگو هستند . انسان اساساً موجودی اجتماعی است و نیاز به برقراری ارتباط از واجبات و نیازهای اساسی انسان به شمار می رود .وقتی با افراد ارتباط برقرار می کنیم نحوه بیان و گفتگوی ما کیفیت ارتباطمان را مشخص می کند. ما گاهی به درستی از امکانات بالقوه و خارق العاده گفتگو و بیان استفاده نمی کنیم . شاید بهتر است بگوییم "هنر بیان " رایج ترین مهارت نادیده گرفته شده است.  

گفتگو و صحبت کردن رایج ترین راه برای برقراری ارتباط است و در همه جای دنیا مردم در حال گفتگو هستند . انسان اساساً موجودی اجتماعی است و نیاز به برقراری ارتباط از واجبات و نیازهای اساسی انسان به شمار می رود .وقتی با افراد ارتباط برقرار می کنیم نحوه بیان و گفتگوی ما کیفیت ارتباطمان را مشخص می کند. ما گاهی به درستی از امکانات بالقوه و خارق العاده گفتگو و بیان استفاده نمی کنیم . شاید بهتر است بگوییم "هنر بیان " رایج ترین مهارت نادیده گرفته شده است.

در صورتیکه پست با عنوان گقتگو یک نیاز است دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.