روی خط خبر

  • fardapaper
  • دانلود رایگان مقاله سلسله مراتبی ریز شبکه :: فردا پیپر

منبع: fardapaper
امتیاز: 5 5

دانلود رایگان مقاله سلسله مراتبی ریز شبکه :: فردا پیپر از وبلاگ فردا پیپر - farda paper fardapaper

دانلود رایگان مقاله سلسله مراتبی ریز شبکه :: فردا پیپر

عنوان فارسی مقاله : - مروری بر اشتراک گذاری توان اکتیو و راکتیو در کنترل سلسله مراتبی ریز شبکه عنوان انگلیسی مقاله : - Review of Active and Reactive Power Sharing Strategies in Hierarchical Controlled Microgrids سال انتشار :  - 2016 ادامه مطلب

- مروری بر اشتراک گذاری توان اکتیو و راکتیو در کنترل سلسله مراتبی ریز شبکهعنوان انگلیسی مقاله :- Review of Active and Reactive Power Sharing Strategies in Hierarchical Controlled Microgridsسال انتشار : - 2016رشته : - مهندسی برقدانلود رایگان مقاله انگلیسی PDFسفارش ترجمه سریع و تخصصی این مقالهکلمات کلیدی :- اشتراک گذاری یا همان تقسیم توان اکتیو ، اشتراک گذاری توان راکتیو ، ریز شبکه ، نظریه گراف ، کنترل اجماع ، کنترل سلسله مراتبی ، کنترل افت ، بارهای نامتعادل و غیرخطی ، تاخیر ارتباطیدروس مرتبط :- کنترل توان راکتیو – انرژی های نو – شبکه هوشمندتعداد صفحات مقاله انگلیسی :- 22نشریه : - IEEEفرمت مقاله انگلیسی : - پی دی اف - PDFنوع مقاله :- ISIکد مقاله:- E5034فهرست مطالب :1- مقدمه2- استراتژی کنترل برای مسئله ی به اشتراک گذاری توان اکتیو3- پیشنیازهای اشتراک گذاری توان راکتیو در ریزشبکه حالت جزیره ای4- به اشتراک گذاری توان راکتیو با عدم تطبیق امپدانس فیدر5- مشکلات تاخیر در ارتباطات در کنترل سلسله مراتبی6- بحث در روند آینده7- نتیجه گیریچکیده انگلیسی مقاله :ABSTRACTABSTRACT-Microgrids consist of multiple parallel-connected distributed generation (DG) units with coordinated control strategies, which are able to operate in both grid-connected and islanded mode. Microgrids are attracting more and more attention since they can alleviate the stress of main transmission systems, reduce feeder losses, and improve system power quality. When the islanded microgrids are concerned, it is important to maintain system stability and achieve load power sharing among the multiple parallel-connected DG units. However, the poor active and reactive power sharing problems due to the influence of impedance mismatch of the DG feeders and the different ratings of the DG units are inevitable when the conventional droop control scheme is adopted. Therefore, the adaptive/improved droop control, network-based control methods and cost-based droop schemes are compared and summarized in this paper for active power sharing. Moreover, nonlinear and unbalanced loads could further affect the reactive power sharing when regulating the active power, and it is difficult to share the reactive power accurately only by using the enhanced virtual impedance method. Therefore, the hierarchical control strategies are utilized as supplements of the conventional droop controls and virtual impedance methods. The improved hierarchical control approaches such as the algorithms based on graph theory, multi-agent system, the gain scheduling method and predictive control have been proposed to achieve proper reactive power sharing for islanded microgrids and eliminate the effect of the communication delays on hierarchical control. Finally, the future research trends on islanded microgrids are also discussed in this paper.چکیده ترجمه شده به فارسی :چکیده: چکیده - ریزشبکه ها از چندین واحد منابع تولید پراکنده موازی و متصل به هم با استراتژی کنترل هماهنگ تشکیل شده اند ، که قادر به بکارگیری به صورت مستقل از شبکه یعنی جزیره ای و یا متصل به شبکه می باشند. ریزشبکه ها می توانند بیشتر استرس و فشار شبکه و سیستم انتقال اصلی را جذب کرده و منجر به کاهش تلفات فیدر و بهبود کیفیت سیستم قدرت شوند. وقتی ریز شبکه ها به صورت جزیره ای هستند حفظ ثبات و پایداری سیستم و دستیابی به تقسیم توان بین چند واحد DG نگرانی اصلی در این مواقع می باشد. با این حال ، مسئله ی ضعیف بودن اشتراک گذاری توان اکتیو و توان راکتیو به دلیل تاثیر عدم تطبیق امپدانس از فیدر DG رتبه بندی های مختلف برای واحدهای DG کاری نشدنی است که برای آن طرح کنترل افت معمولی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین تطبیق/بهبود کنترل افت ، روش های کنترل مبتنی بر شبکه و برنامه افت مبتنی بر هزینه با هم مقایسه می شوند و در این مقاله اشتراک گذاری توان راکتیو خلاصه سازی شده است. علاوه براین بارهای غیرخطی و نامتعادل می تواند بیشتر به اشتراک گذاری توان راکتیو را که تنظیم توان اکتیو برای آن دشوار است را تحت تاثیر قرار دهد. برای به اشتراک گذاشتن توان به طور دقیق فقط با استفاده از روش امپدانس مجازی بهبود یافته وجود دارد که بسیار دشوار است. بنابراین ، استراتژی های کنترل سلسله مراتبی به عنوان مکمل کننترل افت معمولی و روش امپدانس مجازی مورد استفاده قرار گرفه است. روش کنترل سلسله مراتبی همانند الگوریتم های برپایه ی نظریه گراف ، سیستم چند عامله ، روش برنامه ریزی سود و کنترل پیش بینی ارائه شده است که برای رسیدن به اشتراک گذاری توان راکتیو برای ریزشبکه در حالت جزیره ای و از بین بردن اثر تاخیر ارتباز در کنترل سلسله مراتبی بسیار مناسب است. در نهایت روند تحقیقات آینده در ریزشبکه جزیره نیز در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDFسفارش ترجمه سریع و تخصصی این مقالهبرچسب :Comparison of Hierarchical Control and Distributed Control for Microgrid www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15325008.2017.1318982?src=recsys Jul 28, 2017 - Hierarchical control for the microgrid operation can be classified into ..... The droop control and power sharing strategy are implemented in the ... NS2 PROJECTS ABSTRACT 2016-2017 REVIEW OF ACTIVE AND ... finalyearprojects.net/...SHARING-STRATEGIES-IN-HIERARCHICAL-CONTROLLED-... Therefore, the hierarchical control strategies are utilized as supplements of the ... SHARING STRATEGIES IN HIERARCHICAL CONTROLLED MICROGRIDS ... Microgrid: Advanced Control Methods and Renewable Energy System ... https://books.google.com/books?isbn=0081012624 Magdi S Mahmoud - 2016 - ‎Technology & Engineering Advanced Control Methods and Renewable Energy System Integration Magdi S ... sources on the basis of the input energy resources and the control strategy. ... Power Sharing Control in DC Microgrids 69 2.2 Hierarchical Power Sharing in ...

در صورتیکه پست با عنوان دانلود رایگان مقاله سلسله مراتبی ریز شبکه :: فردا پیپر دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×