روی خط خبر

  • faramarzy2847
  • همه چیز درباره زندگی - ایستادگی در برابر اینده و فراموش کردن منفیات جهت برنامه ریزی دقیق برای اینده

منبع: faramarzy2847
امتیاز: 5 5

همه چیز درباره زندگی - ایستادگی در برابر اینده و فراموش کردن منفیات جهت برنامه ریزی دقیق برای اینده از وبلاگ همه چیز درباره زندگی faramarzy2847

همه چیز درباره زندگی - ایستادگی در برابر اینده و فراموش کردن منفیات جهت برنامه ریزی دقیق برای اینده

به نام خدا زندگی تمام موجودات زنده نیاز به انگیزه جهت ادامه دادن و ساخت سرنوشت فردی می باشد.که ساخت سرنوشت باعث پیدا کردن جایگاه در بشریت می باشد . اگر از ابتدا خود را وابسته به پدر یا مادر ثروتمند بدانید ممکن است که در نبود ان ها ویا شکست آنها شریک باشید که خوب نیست. اعده ای دیگر با مثال زدن زندگی دیگران برای خود که فلانی پدرش پولدار است و خودش ماشین مفت پول مفت دارد چرا من پدرم این طوری نبوده پیش می روند که ان ها هم جزئی از هزاران سرگردانان هستند. اما هیچ وقت دیر نیست برای روبه رو شدن با اینده باید متعلق به خودتان باشید و وابستگی را ترک کنید که با هزاران شغلی که دیده نمی شود اینده خود را تضمین کنید و زمانی که وابستگی نباشد و اطمینان از اینکه قادر به برطرف کردن هرگونه احتیاجات  زندگی مشترک  هستید با زوجی که از یکدیگر شناخت دارید و شریکی عادل و عاقل برای شما ست ازدواج کرده و به همین روال به زندگی خود ادامه داده . هر زمان که قادر به انجام وظیفه پدری یا مادری و اطمینان از برطرف کردن نیازهای احساسی،مالی و........ مطمئن شدید قادر به داشتن فرزند شوید و با پس انداز اینده خود را تضمین کرده در نظر داشته باشید زمانی که مسعولیت همسری و فرزند ی بع دوش شماست حق هیچ ریسک که یک شبه به عوج رسیدن را ندارید چراکه وظیفه شما حفظ کردن است نه ریسک کردن

به نام خدازندگی تمام موجودات زنده نیاز به انگیزه جهت ادامه دادن و ساخت سرنوشت فردی می باشد.که ساخت سرنوشت باعث پیدا کردن جایگاه در بشریت می باشد .اگر از ابتدا خود را وابسته به پدر یا مادر ثروتمند بدانید ممکن است که در نبود ان ها ویا شکست آنها شریک باشید که خوب نیست.اعده ای دیگر با مثال زدن زندگی دیگران برای خود که فلانی پدرش پولدار است و خودش ماشین مفت پول مفت دارد چرا من پدرم این طوری نبوده پیش می روند که ان ها هم جزئی از هزاران سرگردانان هستند.اما هیچ وقت دیر نیست برای روبه رو شدن با اینده باید متعلق به خودتان باشید و وابستگی را ترک کنید که با هزاران شغلی که دیده نمی شود اینده خود را تضمین کنید و زمانی که وابستگی نباشد و اطمینان از اینکه قادر به برطرف کردن هرگونه احتیاجات زندگی مشترک هستید با زوجی که از یکدیگر شناخت دارید و شریکی عادل و عاقل برای شما ست ازدواج کرده و به همین روال به زندگی خود ادامه داده .هر زمان که قادر به انجام وظیفه پدری یا مادری و اطمینان از برطرف کردن نیازهای احساسی،مالی و........مطمئن شدید قادر به داشتن فرزند شوید و با پس انداز اینده خود را تضمین کرده در نظر داشته باشید زمانی که مسعولیت همسری و فرزند ی بع دوش شماست حق هیچ ریسک که یک شبه به عوج رسیدن را ندارید چراکه وظیفه شما حفظ کردن است نه ریسک کردن

در صورتیکه پست با عنوان همه چیز درباره زندگی - ایستادگی در برابر اینده و فراموش کردن منفیات جهت برنامه ریزی دقیق برای اینده دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.