روی خط خبر

  • faramarzy2847
  • همه چیز درباره زندگی - روبه رو شدن با مشکلات و مجار کردن شأن.

منبع: faramarzy2847
امتیاز: 5 5

همه چیز درباره زندگی - روبه رو شدن با مشکلات و مجار کردن شأن. از وبلاگ همه چیز درباره زندگی faramarzy2847

همه چیز درباره زندگی - روبه رو شدن با مشکلات و مجار کردن شأن.

به نام خدا در زندگی هر فردی چه ثروتمند چه فقیر با مشکلات  شخصی،خانوادگی و.....  روبه رو میشود. در واقع آغاز مشکلات با روند سنی که فرد متولد شده در زمان کودکی که معمولا از بزم تولد تا پنج  سالگی است شناختی و درک دقیقی از مشکل ندارد اما بعد از گذشت این زمان مغز پذیرش دریافت تمام حرکات و سخن ها را آغاز می کند .که طبق معمول دوران کودکی دست به حرکاتی میزند که بزرگترها را ناراحت کرده و باعث تند خوئی با کودک میشود که آن هم انواع مختلفی از تنبیه بدنی گرفته تا حرکات ناپسند دیگر. کودک بعد از هر حرکتی نگران رفتار بزرگترها ست که تنها راه منطقی درست رفتار کردن با آن هاست بعد از کودکی دوران نونهالی که این رده سنی هم با مشکلات خاص خود از درخواست های بزرگ و بزرگ نمایی سنی بر خوردارند چرا که تغلید از رفتارهای پدر و مادر و شخصیت های جذابشان باعث خرج انداختن بیش از حد و توقع های قیر ممکن میشود. اما آغاز حساس ترین و خطرناک ترین دوره که نوجوانی است سر آغاز رفتن به گرداب مشکلات همچون رفتار های ناپسند و سرخود که دچار نگرانی والدین می شود. این نوجوانان در راه حل مشکلات خود (جنسی،جسمی،خو د شیفتگی و.....  ) باعث به وجود آوردن فجایع عظیم شده که هم خانواده خود و هم افراد دیگری را به دردسر می اندازند و گروه دیگر که شرایط مواجه شدن وحل  مشکلات را ندارند دست به عمال اعتیادآور جهت فراموش کردن و به رویا های خیالین فک کردن به سمت مواد مخدر ویا مشروبات الکلی میروند.   چاره چیست؟ آیا راهی برای جلوگیری و یا بر گشت وجود دارد؛؛ بله اول رفتار والدین و بعد امید به خدا از زمان تولد کودک با رفتارهای مناسب و آموزش روش های کنار آمدن با مشکلات اینکه ثروت باعث  داشتن فرزند عاقل و نجیب میشود کاملا اشتباه است بلکه اگر بی نیاز ترین پدر هم باشید باید در دوران تولد تا بزرگسالی کودک فردی زحمت کش و کاری جهت گزران زندگی باشید به آنها بیاموزید که تنها راه موفقیت خود آنانند و با کوشش و علم به نبرد با مشکلات بروند . اگر لحظه ای به این که خدا از آسمان  به تویی که در تخت لم داده و نان مفت بازوی کسی دیگر را میخوری ثروتی می رساند سخت در اشتباهی چرا که تا دستت یه دکمه ثبت نرسد پولی خارج نمی شود و دوران نان آور هم به یاری دادن تو همانند سراب به سر میرسد

به نام خدادر زندگی هر فردی چه ثروتمند چه فقیر با مشکلات شخصی،خانوادگی و..... روبه رو میشود.در واقع آغاز مشکلات با روند سنی که فرد متولد شده در زمان کودکی که معمولا از بزم تولد تا پنج سالگی است شناختی و درک دقیقی از مشکل ندارد اما بعد از گذشت این زمان مغز پذیرش دریافت تمام حرکات و سخن ها را آغاز می کند .که طبق معمول دوران کودکی دست به حرکاتی میزند که بزرگترها را ناراحت کرده و باعث تند خوئی با کودک میشود که آن هم انواع مختلفی از تنبیه بدنی گرفته تا حرکات ناپسند دیگر.کودک بعد از هر حرکتی نگران رفتار بزرگترها ست که تنها راه منطقی درست رفتار کردن با آن هاست بعد از کودکی دوران نونهالی که این رده سنی هم با مشکلات خاص خود از درخواست های بزرگ و بزرگ نمایی سنی بر خوردارند چرا که تغلید از رفتارهای پدر و مادر و شخصیت های جذابشان باعث خرج انداختن بیش از حد و توقع های قیر ممکن میشود.اما آغاز حساس ترین و خطرناک ترین دوره که نوجوانی است سر آغاز رفتن به گرداب مشکلات همچون رفتار های ناپسند و سرخود که دچار نگرانی والدین می شود.این نوجوانان در راه حل مشکلات خود (جنسی،جسمی،خو د شیفتگی و..... ) باعث به وجود آوردن فجایع عظیم شده که هم خانواده خود و هم افراد دیگری را به دردسر می اندازند و گروه دیگر که شرایط مواجه شدن وحل مشکلات را ندارند دست به عمال اعتیادآور جهت فراموش کردن و به رویا های خیالین فک کردن به سمت مواد مخدر ویا مشروبات الکلی میروند.چاره چیست؟ آیا راهی برای جلوگیری و یا بر گشت وجود دارد؛؛بلهاول رفتار والدین و بعد امید به خدااز زمان تولد کودک با رفتارهای مناسب و آموزش روش های کنار آمدن با مشکلات اینکه ثروت باعث داشتن فرزند عاقل و نجیب میشود کاملا اشتباه است بلکه اگر بی نیاز ترین پدر هم باشید باید در دوران تولد تا بزرگسالی کودک فردی زحمت کش و کاری جهت گزران زندگی باشید به آنها بیاموزید که تنها راه موفقیت خود آنانند و با کوشش و علم به نبرد با مشکلات بروند .اگر لحظه ای به این که خدا از آسمان به تویی که در تخت لم داده و نان مفت بازوی کسی دیگر را میخوری ثروتی می رساند سخت در اشتباهی چرا که تا دستت یه دکمه ثبت نرسد پولی خارج نمی شود و دوران نان آور هم به یاری دادن تو همانند سراب به سر میرسد

در صورتیکه پست با عنوان همه چیز درباره زندگی - روبه رو شدن با مشکلات و مجار کردن شأن. دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.