روی خط خبر

  • erfanashoura
  • ستایش خداوندمنان-!! :: عرفان عاشورا

منبع: erfanashoura
امتیاز: 5 5

ستایش خداوندمنان-!! :: عرفان عاشورا از وبلاگ عرفان عاشورا erfanashoura

ستایش خداوندمنان-!! :: عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم-شعری از زویا احمد- از  پاکستان -ستایش الله-من میدانم  تو- پرنده کوچک کجا هستی- سبزقبا بادرخت گفتمان داری- بله درخت بیان دارد—من میدانم تو مورچه کوچک  مخفی شده ای درزیر خاک سفت وقهوهای- به ترانه گوش میدهی – که زمین زمزمه میکند-من میدانم همه شما در ارامش هستید-یک قطرناجیز باران در اسمان سفیدخندهای میشنود –بله خنده ابررا  - من میدانم شمادر رقص هستید زنبورک کو چک-درکنار رنگهای براق وتازه دریک جماعت به عبادت مشغول هستید—من میدانم-تونفس میکشی ماهی کوچک-درعمق اب  ابی رنگ سرگرم داستهای که میشنوی –بله دراقیانونس های تاریخی – من در اطاق ام نشسته ام همه شما را   با چشم قلبم میبینم ستایشگر صنع الهی هستم- ارزومند هستم که برمعلومات خود مداوم تا قبلاز رحلتم اضافه کنم

بسم الله الرحمن الرحیم-شعری از زویا احمد- از پاکستان -ستایش الله-من میدانم تو- پرنده کوچک کجا هستی- سبزقبا بادرخت گفتمان داری- بله درخت بیان دارد—من میدانم تو مورچه کوچک مخفی شده ای درزیر خاک سفت وقهوهای- به ترانه گوش میدهی – که زمین زمزمه میکند-من میدانم همه شما در ارامش هستید-یک قطرناجیز باران در اسمان سفیدخندهای میشنود –بله خنده ابررا - من میدانم شمادر رقص هستید زنبورک کو چک-درکنار رنگهای براق وتازه دریک جماعت به عبادت مشغول هستید—من میدانم-تونفس میکشی ماهی کوچک-درعمق اب ابی رنگ سرگرم داستهای که میشنوی –بله دراقیانونس های تاریخی – من در اطاق ام نشسته ام همه شما را با چشم قلبم میبینم ستایشگر صنع الهی هستم- ارزومند هستم که برمعلومات خود مداوم تا قبلاز رحلتم اضافه کنم

در صورتیکه پست با عنوان ستایش خداوندمنان-!! :: عرفان عاشورا دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.