روی خط خبر

منبع: engineerhd20188
امتیاز: 5 5

خودت باش :: روزهای درحال لود شدن از وبلاگ روزهای درحال لود شدن engineerhd20188

خودت باش :: روزهای درحال لود شدن

خودتان باشید نه فتوکپی و رونوشت همدیگر خودتان را از روی دست دیگران ننویسید! باورکنید بعضی ها ساکت شان دلنشین است وبعضی ها پرحرفشون!! بعضی ها با چشم وموی سیاه زیبایند وبعضی ها با چشمان رنگی و بلوند! بعضی ها با شیطنتت دل می برند و بعضی با نجابت و... جذابیت هرکس منحصر بفرد خودشان است! باورکنید رفتار و خصوصیات تقلید شده و مصنوعی، شخصیتتان را خراب می کند... تا می توانید خودتان باشید! لطفا دیگران بجای خود کپی نکنید.                                         

خودتان باشید نه فتوکپی و رونوشت همدیگرخودتان را از روی دست دیگران ننویسید!باورکنید بعضی ها ساکت شان دلنشین استوبعضی ها پرحرفشون!!بعضی ها با چشم وموی سیاه زیبایندوبعضی ها با چشمان رنگی و بلوند!بعضی ها با شیطنتت دل می برند و بعضی با نجابت و...جذابیت هرکس منحصر بفرد خودشان است!باورکنید رفتار و خصوصیات تقلید شده و مصنوعی، شخصیتتان را خراب می کند...تا می توانید خودتان باشید!لطفا دیگران بجای خود کپی نکنید.

در صورتیکه پست با عنوان خودت باش :: روزهای درحال لود شدن دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.