روی خط خبر

  • elak73
  • ماهی قرمز نیست که! :: راسپینا

منبع: elak73
امتیاز: 5 5

ماهی قرمز نیست که! :: راسپینا از وبلاگ راسپینا elak73

ماهی قرمز نیست که! :: راسپینا

پنج نفره رفته بودیم رستوران و نشسته بودیم دور یه میز شش نفره. زهرا - نوه ی عمه م- صندلی خالی رو نشون داد و گفت : " خب کی اونجا بشینه؟"  گفتم: " پاشو برو یه نفرو پیدا کن که بیاد اونجا بشینه!" گفت:" آخه من که نمی تونم با ماشین برم کسی رو بیارم!" گفتم:" لازم نیست با ماشین بری، پاشو از تو خیابون یه نفرو پیدا کن، بیاد اونجا بشینه." زهرا یه کم منو نگاه کرد و بعد هم کلا بحث عوض شد.  چند دقیقه بعد، یه آقای جوونی وارد رستوران شد. زهرا ایستاد رو صندلی و در حالی که با انگشت داشت آقاهه رو نشون می داد و با اون یکی دستش هم می زد رو شونه ی من، داد زد :"دختر دایی! دختر دایی! من یه نفرو پیدا کردم!" درسته که با هزار تا بدبختی ساکتش کردیم، ولی آقاهه نشسته بود پشت میز بغلی و تا وقتی غذامون رو تموم کنیم و بریم همین جوری به شکل علامت سوال داشت منو نگاه می کرد:| + این همونیه که یه بار اومده بود خونه مون و داشت "آفتافه" می کشید:)) + نکته ی اخلاقی این که بچه ی ۴ ساله هم حافظه داره و ماهی قرمز نیست:|

پنج نفره رفته بودیم رستوران و نشسته بودیم دور یه میز شش نفره. زهرا - نوه ی عمه م- صندلی خالی رو نشون داد و گفت : " خب کی اونجا بشینه؟" گفتم: " پاشو برو یه نفرو پیدا کن که بیاد اونجا بشینه!"گفت:" آخه من که نمی تونم با ماشین برم کسی رو بیارم!"گفتم:" لازم نیست با ماشین بری، پاشو از تو خیابون یه نفرو پیدا کن، بیاد اونجا بشینه."زهرا یه کم منو نگاه کرد و بعد هم کلا بحث عوض شد. چند دقیقه بعد، یه آقای جوونی وارد رستوران شد. زهرا ایستاد رو صندلی و در حالی که با انگشت داشت آقاهه رو نشون می داد و با اون یکی دستش هم می زد رو شونه ی من، داد زد :"دختر دایی! دختر دایی! من یه نفرو پیدا کردم!"درسته که با هزار تا بدبختی ساکتش کردیم، ولی آقاهه نشسته بود پشت میز بغلی و تا وقتی غذامون رو تموم کنیم و بریم همین جوری به شکل علامت سوال داشت منو نگاه می کرد:|+ این همونیه که یه بار اومده بود خونه مون و داشت "آفتافه" می کشید:))+ نکته ی اخلاقی این که بچه ی ۴ ساله هم حافظه داره و ماهی قرمز نیست:|

در صورتیکه پست با عنوان ماهی قرمز نیست که! :: راسپینا دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×