روی خط خبر

  • ehyagareasr
  • احــیــاگـــر عـــصـــر - زنــی کــه عــاشــقــش مــی شـــمـــ....

منبع: ehyagareasr
امتیاز: 5 5

احــیــاگـــر عـــصـــر - زنــی کــه عــاشــقــش مــی شـــمـــ.... از وبلاگ احــیــاگـــر عـــصـــر ehyagareasr

احــیــاگـــر عـــصـــر - زنــی کــه عــاشــقــش مــی شـــمـــ....

اگر مشکلی دارم، اجازه بده مدتی با خودم تنها باشم و فکر کنم.   این روش سازگاری مردان است.   یک اتاق که آدم بداند می تواند در آنجا تنها باشد و کسی مزاحمش نشود،   حتی برای چند ساعت در روز، مهم ترین اتاق خانه است.   زن بـــاهـــوش قـطــعـــا ایــن مســئلـه را میــدانـــد... alt="" border="0" />     منبع: زنی که عاشقش می شم، نویسنده:جی اس سالت

اگر مشکلی دارم، اجازه بده مدتی با خودم تنها باشم و فکر کنم.این روش سازگاری مردان است.یک اتاق که آدم بداند می تواند در آنجا تنها باشد و کسی مزاحمش نشود، حتی برای چند ساعت در روز، مهم ترین اتاق خانه است.زن بـــاهـــوش قـطــعـــا ایــن مســئلـه را میــدانـــد...منبع: زنی که عاشقش می شم، نویسنده:جی اس سالت

در صورتیکه پست با عنوان احــیــاگـــر عـــصـــر - زنــی کــه عــاشــقــش مــی شـــمـــ.... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.