روی خط خبر

  • ehyagareasr
  • احــیــاگـــر عـــصـــر - اســتـــرس

منبع: ehyagareasr
امتیاز: 5 5

احــیــاگـــر عـــصـــر - اســتـــرس از وبلاگ احــیــاگـــر عـــصـــر ehyagareasr

احــیــاگـــر عـــصـــر - اســتـــرس

مشکلاتی مانند گردن درد، کمر درد و ناراحتی های گوارشی که متأسفانه امروزه نزد افراد جوان بسیار معمول است، حاکی از استرس های مداوم نزد آنان می باشد.   باید با نیروی حیاتی و درونی به عنوان نعمت و منبعی برخورد کرد که بتوان از آن استفاده نمود نه اینکه آن را به هدر داد و آن را پس از استفاده، در کمترین زمان با غذای مغذی؛ شادی، عواطف،محبت و فعالیت های سالم بدنی تلافی و جایگزین کرد.   پس بهتر است به جای استرس و نگرانی به حل مشکلات بپردازیم و نیروی جوانی مان را حفظ کنیم.   منبع: نیازهای تغذیه ای دختران، نویسنده: حیدر احمدی زارع

مشکلاتی مانند گردن درد، کمر درد و ناراحتی های گوارشی که متأسفانه امروزه نزد افراد جوان بسیار معمول است، حاکی از استرس های مداوم نزد آنان می باشد.باید با نیروی حیاتی و درونی به عنوان نعمت و منبعی برخورد کرد که بتوان از آن استفاده نمود نه اینکه آن را به هدر داد و آن را پس از استفاده، در کمترین زمان با غذای مغذی؛ شادی، عواطف،محبت و فعالیت های سالم بدنی تلافی و جایگزین کرد.پس بهتر است به جای استرس و نگرانی به حل مشکلات بپردازیم و نیروی جوانی مان را حفظ کنیم.منبع: نیازهای تغذیه ای دختران، نویسنده: حیدر احمدی زارع

در صورتیکه پست با عنوان احــیــاگـــر عـــصـــر - اســتـــرس دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.