روی خط خبر

  • ehyagareasr
  • احــیــاگـــر عـــصـــر - اشـــک مـــعصـــومـــانـــه

منبع: ehyagareasr
امتیاز: 5 5

احــیــاگـــر عـــصـــر - اشـــک مـــعصـــومـــانـــه از وبلاگ احــیــاگـــر عـــصـــر ehyagareasr

احــیــاگـــر عـــصـــر - اشـــک مـــعصـــومـــانـــه

جـدایـی کـار سـخــتـی اســـت.... پــــس بــــهـــتــــر اســـت یـــــــــــاد و خـــــــاطــــره او را از وجـــودت پـــــاک کــــنـــی... شــــادی گـــوســـفـــنـــدی....   Breaking up is hard to do .... so wash that ewe right of your hair!   The joy of Shaun....

جـدایـی کـار سـخــتـی اســـت....پــــس بــــهـــتــــر اســـت یـــــــــــاد و خـــــــاطــــره او را از وجـــودت پـــــاک کــــنـــی...شــــادی گـــوســـفـــنـــدی....Breaking up is hard to do ....so wash that ewe right of your hair!The joy of Shaun....

در صورتیکه پست با عنوان احــیــاگـــر عـــصـــر - اشـــک مـــعصـــومـــانـــه دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.