روی خط خبر

  • ebntorab
  • اولین روز تحصیلی سال 97 :: یَا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِین

منبع: ebntorab
امتیاز: 5 5

اولین روز تحصیلی سال 97 :: یَا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِین از وبلاگ یَا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِین ebntorab

اولین روز تحصیلی سال 97 :: یَا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِین

امروز ساعت 4.5 صبح رسیدم تهران تا بعد اذان هر کار کردم خوابم نبرد  تقریبا ساعت 6 خوابم برد  هوا تهران برای اولین بار به نظرم عالی بود  جون می داد برای خواب بهاری  ما هم خسته ساعت اتاقم به وقت قدیم بود  من ساعت 9.5 بیدار شدم آماده بشم برم کلاس که دیدم ساعت موبایلم 10.5  منم تا 12.5 دوباره خوابیدم آن سالی که نکوست از بهارش پیداست :)

امروز ساعت 4.5 صبح رسیدم تهرانتا بعد اذان هر کار کردم خوابم نبرد تقریبا ساعت 6 خوابم برد هوا تهران برای اولین بار به نظرم عالی بود جون می داد برای خواب بهاری ما هم خستهساعت اتاقم به وقت قدیم بود من ساعت 9.5 بیدار شدم آماده بشم برم کلاس که دیدم ساعت موبایلم 10.5 منم تا 12.5 دوباره خوابیدمآن سالی که نکوست از بهارش پیداست :)

در صورتیکه پست با عنوان اولین روز تحصیلی سال 97 :: یَا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِین دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.