روی خط خبر

  • drmmbokharaei
  • دیدن جهان با شعر - تاریکی خواب، روشنایی بیداری

منبع: drmmbokharaei
امتیاز: 5 5

دیدن جهان با شعر - تاریکی خواب، روشنایی بیداری از وبلاگ دیدن جهان با شعر drmmbokharaei

دیدن جهان با شعر - تاریکی خواب، روشنایی بیداری

برسد هر شب تاریک به نور سحرش که بماند آن به خودش ناب، و منوّر ثمرش همه آن ظلمت نفسش چو پذیرفت به خودز جهان نور بیامد که ببیندگهرش

برسد هر شب تاریک به نور سحرشکه بماند آن به خودش ناب، و منوّر ثمرشهمه آن ظلمت نفسش چو پذیرفت به خودز جهان نور بیامد که ببیندگهرش

در صورتیکه پست با عنوان دیدن جهان با شعر - تاریکی خواب، روشنایی بیداری دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.