روی خط خبر

  • drmmbokharaei
  • دیدن جهان با شعر - عشق، متاع جاوید

منبع: drmmbokharaei
امتیاز: 5 5

دیدن جهان با شعر - عشق، متاع جاوید از وبلاگ دیدن جهان با شعر drmmbokharaei

دیدن جهان با شعر - عشق، متاع جاوید

چنین برتر و والا هستی ای عشقچنان در اوج و بالا هستی ای عشق اگر در زندگی باشد متاعیتو این جاوید کالا هستی ای عشق

چنین برتر و والا هستی ای عشقچنان در اوج و بالا هستی ای عشقاگر در زندگی باشد متاعیتو این جاوید کالا هستی ای عشق

در صورتیکه پست با عنوان دیدن جهان با شعر - عشق، متاع جاوید دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.