روی خط خبر

منبع: drmmbokharaei
امتیاز: 5 5

دیدن جهان با شعر - جلوه ای از عشق از وبلاگ دیدن جهان با شعر drmmbokharaei

دیدن جهان با شعر - جلوه ای از عشق

کتاب ذات عشق، صفحه 131 :هر کسی از عشق برخوردار شداو از این کابوس غم بیدار شدزندگی سختی است،پس عاشق شویمشاد باشد هر که او با یار شد  کتاب عمق بیکران، صفحه 110 :یار گوید به دل ای عشق، صفا آوردیتو وفاداری و هر مهر و وفا آوردیهر چه خوبی است که نشناخت کسی در عالمبا خودت فاش تو کردی ز خفا آوردی  کتاب کثرت یگانه، صفحه 239 :عشق ما باشد چنین بی واسطهعرف و قانون نیست یا یک ضابطهما فقط باشیم و عشقی در میانمست می رقصیم در این رابطه

کتاب ذات عشق، صفحه 131 :هر کسی از عشق برخوردار شداو از این کابوس غم بیدار شدزندگی سختی است،پس عاشق شویمشاد باشد هر که او با یار شدکتاب عمق بیکران، صفحه 110 :یار گوید به دل ای عشق، صفا آوردیتو وفاداری و هر مهر و وفا آوردیهر چه خوبی است که نشناخت کسی در عالمبا خودت فاش تو کردی ز خفا آوردیکتاب کثرت یگانه، صفحه 239 :عشق ما باشد چنین بی واسطهعرف و قانون نیست یا یک ضابطهما فقط باشیم و عشقی در میانمست می رقصیم در این رابطه

در صورتیکه پست با عنوان دیدن جهان با شعر - جلوه ای از عشق دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.