روی خط خبر

منبع: drmmbokharaei
امتیاز: 5 5

دیدن جهان با شعر - تکامل عشق از وبلاگ دیدن جهان با شعر drmmbokharaei

دیدن جهان با شعر - تکامل عشق

عشق، یکسان نیست در هر ابتداعاشق و معشوق او، از هم جدا می شود کامل، و آنان هم نفسکاملاً یکسان و همسو هم صدا

عشق، یکسان نیست در هر ابتداعاشق و معشوق او، از هم جدامی شود کامل، و آنان هم نفسکاملاً یکسان و همسو هم صدا

در صورتیکه پست با عنوان دیدن جهان با شعر - تکامل عشق دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.