روی خط خبر

  • dralimohammadipour2
  • بولتن خبری - برنامه ریزی پژوهشی جناب آقای دکتر علی محمدی پور :: دکتر علی محمدی پور

منبع: dralimohammadipour2
امتیاز: 5 5

بولتن خبری - برنامه ریزی پژوهشی جناب آقای دکتر علی محمدی پور :: دکتر علی محمدی پور از وبلاگ دکتر علی محمدی پور - با محوریت ادیان آسمانی dralimohammadipour2

بولتن خبری - برنامه ریزی پژوهشی جناب آقای دکتر علی محمدی پور :: دکتر علی محمدی پور

فعالیت­های علمی ­پژوهشی تخصصی جناب آقای دکتر علی محمدی پور اخیراً در حیطه توسعه پایدار و تحلیل کاربردی انرژی­های فسیلی صورت پذیرفته که از موضوعات بسیار مهم و حیاتی در اقتصاد ایران بشمار می ­آید. ایشان در چهارمین کنگره بین المللی توسعه پایدار با برخورداری از نقش بسیار موثر و کارا، ضمن عضویت در کمیته علمی کنگره و تیم داوری تخصصی کنگره در محور اقتصاد، با ارائه مقاله علمی پژوهشی در کنگره بعنوان سخنران ویژه در پانل اصلی محور اقتصاد به ارائه دیدگاه های علمی حاصل از پژوهش هایشان می پردازند. از طرفی نیز محتوای اصلی پایان نامه دکتری ایشان تاکنون تدوین گردیده و پایان نامه هم اکنون در مرحله عیب یابی و رفع نقص قرار دارد. بر این اساس برنامه ریزی پژوهشی سال 1397 برای جناب آقای دکتر علی محمدی پور بیان می دارد که ایشان در نظر دارند ضمن تداوم همکاری موثر در کنگره بین المللی توسعه پایدار، حدود 2 تا 3 مقاله علمی پژوهشی ISI در سطح A ایندکس های معتبر بین المللی تدوین و ارائه نمایند. با عنایت به نمودار فوق، ایشان در طی سال 1397 در سطح A جهانی، در نشریات تامسون که دارای ایمپکت فاکتور قابل قبول میباشند، در حدود 2 تا 3 مقاله با عناوین تقریبی به شرح ذیل به چاپ خواهند رساند، مسلماً بعد از نهایی شدن وضعیت تدوین و چاپ هر یک از مقالات زیر، محتوا و نتایج چاپ آنها در وبلاگ­های چهارگانه جناب آقای دکتر علی محمدی پور اطلاع رسانی خواهند گردید. 1. Discussing the role and effects of oil, gas and fossil energy carries in oil-based economics of Iran by using DSGE Technique 2. Analysis the role of fossil energy carries in compare with electrical energy by using DSGE models and SWOT matrix for Iran in frame of substantial development 3. Strategic planning for sustainable development in oil-centric industries in Iran

فعالیت­های علمی ­پژوهشی تخصصی جناب آقای دکتر علی محمدی پور اخیراً در حیطه توسعه پایدار و تحلیل کاربردی انرژی­های فسیلی صورت پذیرفته که از موضوعات بسیار مهم و حیاتی در اقتصاد ایران بشمار می ­آید. ایشان در چهارمین کنگره بین المللی توسعه پایدار با برخورداری از نقش بسیار موثر و کارا، ضمن عضویت در کمیته علمی کنگره و تیم داوری تخصصی کنگره در محور اقتصاد، با ارائه مقاله علمی پژوهشی در کنگره بعنوان سخنران ویژه در پانل اصلی محور اقتصاد به ارائه دیدگاه های علمی حاصل از پژوهش هایشان می پردازند. از طرفی نیز محتوای اصلی پایان نامه دکتری ایشان تاکنون تدوین گردیده و پایان نامه هم اکنون در مرحله عیب یابی و رفع نقص قرار دارد. بر این اساس برنامه ریزی پژوهشی سال 1397 برای جناب آقای دکتر علی محمدی پور بیان می دارد که ایشان در نظر دارند ضمن تداوم همکاری موثر در کنگره بین المللی توسعه پایدار، حدود 2 تا 3 مقاله علمی پژوهشی ISI در سطح A ایندکس های معتبر بین المللی تدوین و ارائه نمایند.با عنایت به نمودار فوق، ایشان در طی سال 1397 در سطح A جهانی، در نشریات تامسون که دارای ایمپکت فاکتور قابل قبول میباشند، در حدود 2 تا 3 مقاله با عناوین تقریبی به شرح ذیل به چاپ خواهند رساند، مسلماً بعد از نهایی شدن وضعیت تدوین و چاپ هر یک از مقالات زیر، محتوا و نتایج چاپ آنها در وبلاگ­های چهارگانه جناب آقای دکتر علی محمدی پور اطلاع رسانی خواهند گردید.1. Discussing the role and effects of oil, gas and fossil energy carries in oil-based economics of Iran by using DSGE Technique2. Analysis the role of fossil energy carries in compare with electrical energy by using DSGE models and SWOT matrix for Iran in frame of substantial development3. Strategic planning for sustainable development in oil-centric industries in Iran

در صورتیکه پست با عنوان بولتن خبری - برنامه ریزی پژوهشی جناب آقای دکتر علی محمدی پور :: دکتر علی محمدی پور دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.