روی خط خبر

منبع: doomed
امتیاز: 5 5

Leave me alone - 718 از وبلاگ Leave me alone doomed

Leave me alone - 718

حالم خوب نیست و دلم نمیخواد هیچکس رو ببینم و از همه بدم میاد و یک عالم حرف های این طوری.  بهرحال من عاشق بشو نیستم و اصلا هرچی  ولی حالم از اون دختره نکبت که با اومدن زورکیش تو زندگی عزیزترین دوستم، و بعد تمام لجن بازیاش، بهم میخوره. کاش برای همیشه می رفت گم میشد و شرش از سر اون برداشته میشد. افسوس که زالو تا آخرین قطره خون رو میخوره. 

حالم خوب نیست و دلم نمیخواد هیچکس رو ببینم و از همه بدم میاد و یک عالم حرف های این طوری. بهرحال من عاشق بشو نیستم و اصلا هرچی ولی حالم از اون دختره نکبت که با اومدن زورکیش تو زندگی عزیزترین دوستم، و بعد تمام لجن بازیاش، بهم میخوره. کاش برای همیشه می رفت گم میشد و شرش از سر اون برداشته میشد. افسوس که زالو تا آخرین قطره خون رو میخوره.

در صورتیکه پست با عنوان Leave me alone - 718 دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.