روی خط خبر

منبع: doomed
امتیاز: 5 5

Leave me alone - 717 از وبلاگ Leave me alone doomed

Leave me alone - 717

میشه یکی بیاد و بگه همه این اتفاقای بد خوابه؟ اول شاهین مرد بعد مامان فاطمه حالا هم احسان کلیه پیوندیش، پس زده شده و عملش کردن و کلیه شو درآوردن و حالا.. مهران.. مهران عزیز من.. باید یکی از کلیه هاشو پیوند بزنه که داداشش زنده بمونه..  خدایا غم کدوم بنده ت رو بخورم..  هنوز یک روز نیست که فاطمه رو تنها گذاشتم به امید اینکه حالش بهتر شده و بهتر میشه..  شاهین هم که رفت.. امروز داشتم فیلم اون روز رو می دیدم.. شعله میگفت تو مراسم هفتم که دوست دختر شاهین رو دیده، دختره کپی من بوده.. یعنی شاهین هنوز به من فکر میکرده؟ یعنی از دست من دلخور بود که رفت؟  اینقدر این فکرا سنگینه که تمومی نداره..    + شازده کوچولو بهم پیشنهاد کار داد. کاش ذهنم خالی بود که ناامیدش نکنم از اینکه بهم کار داده.. 

میشه یکی بیاد و بگه همه این اتفاقای بد خوابه؟اول شاهین مردبعد مامان فاطمهحالا هم احسان کلیه پیوندیش، پس زده شده و عملش کردن و کلیه شو درآوردن و حالا.. مهران.. مهران عزیز من.. باید یکی از کلیه هاشو پیوند بزنه که داداشش زنده بمونه.. خدایا غم کدوم بنده ت رو بخورم.. هنوز یک روز نیست که فاطمه رو تنها گذاشتم به امید اینکه حالش بهتر شده و بهتر میشه.. شاهین هم که رفت.. امروز داشتم فیلم اون روز رو می دیدم.. شعله میگفت تو مراسم هفتم که دوست دختر شاهین رو دیده، دختره کپی من بوده.. یعنی شاهین هنوز به من فکر میکرده؟ یعنی از دست من دلخور بود که رفت؟ اینقدر این فکرا سنگینه که تمومی نداره.. + شازده کوچولو بهم پیشنهاد کار داد. کاش ذهنم خالی بود که ناامیدش نکنم از اینکه بهم کار داده..

در صورتیکه پست با عنوان Leave me alone - 717 دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.