روی خط خبر

منبع: delpashev
امتیاز: 5 5

ناز چشمانت از وبلاگ برای عشقم یلدی delpashev

ناز چشمانت

با دو عالم نتوان ناز چشمانت را خریدگر می نوشم که بفروشم هوشم که نکوشمسینه بشکافم لب ببافم درد صرافمتو...گرم باشد بازار مصر و شامت بپا هزارانی در بند و یکی نباشد رها "مس"

برای عشقم یلدی من منهای من ناز چشمانتبا دو عالم نتوان ناز چشمانت را خریدگر می نوشم که بفروشم هوشم که نکوشمسینه بشکافم لب ببافم درد صرافمتو...گرم باشد بازار مصر و شامت بپا هزارانی در بند و یکی نباشد رها"مس" نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۸ساعت 14:40 توسط مس|

برچسب ها:

در صورتیکه پست با عنوان ناز چشمانت دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.