روی خط خبر

منبع: dastinevesht
امتیاز: 5 5

اینو هستم :: دســت نوشــت از وبلاگ دســت نوشــت dastinevesht

اینو هستم :: دســت نوشــت

کسی را مجبور نکن تغییر کندفقط...دوستش داشته باش.عشق چیزی است که مارا تغییر میدهد

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.________________________________تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

در صورتیکه پست با عنوان اینو هستم :: دســت نوشــت دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.